Guide

Guide: Sådan skriver man i børnesager

Tidligere Viso-specialist Mette Larsen underviser i, hvordan lærere kan formulere sig i børnesager. Her får du hendes ni principper for skriftlig dokumentation.

1 Inddrag barnet i dokumentationen, og giv det medindflydelse. For at børn og unge kan opleve at blive inddraget i dokumentationen, er det vigtigt, at de løbende inviteres til at give udtryk for deres synspunkter, og at de får at vide, at de ting, de siger, bliver skrevet ned.

2 Tydeliggør, hvad du baserer dine oplysninger på. Som professionel har man pligt til at oplyse, hvad man bygger sine oplysninger om barnet eller familien på, og det er problematisk for eleven, hvis man ikke ud af sagsakterne kan se, hvad oplysningerne om en er baseret på.

3 Vær opmærksom på, hvordan du skriver om børns udfordringer og problemer. Sørg altid for at adskille problemet fra personen. Skriver man for eksempel, at barnet eller den unge ”er udadreagerende”, så kan barnet opfatte ”udadreageretheden” som noget, der bor inden i ham eller hende.

4 Vær opmærksom på forskellen mellem observationer og vurderinger. For børn og unge, som bliver beskrevet af fagpersoner, er det vigtigt, at der skelnes mellem, hvad fagpersonen observerer (faktuelt), og hvad fagpersonen vurderer (subjektivt).

5 Tydeliggør, at teksten har en ­afsender. Det er vigtigt for børn at vide, hvem der har skrevet hvad om én. Var det ens lærer, der var bekymret og derfor skrev en underretning?

6 Tydeliggør konteksten – det vil sige den situation, noget udspiller sig i. Oplever man for eksempel, at barnet er vredt eller udadreagerende, skal man sætte det i kontekst. I hvilke situationer opstår vreden og hvorfor?

7 Skriv kort, og tydeliggør formålet med det skriftlige dokument. Hvad skal en underretning for eksempel bruges til, og hvem kommer til at læse det. I inddragelsen er det vigtigt, at der er gennemsigtighed, og at børn kender til formålet med dokumentet.

8 Skriv neutralt, og sørg for at holde dine egne følelser ude af teksten. Når man skriver om andre mennesker, er det vigtigt, at man skriver ordentligt, respektfuldt og neutralt.

9 Undgå fremmedord, forklar lovparagraffer, og undgå amatørdiagnoser. For at skrive, så de, man skriver om, kan læse sagsakterne, er det vigtigt at undgå indforståede fagtermer og fremmedord.

Kilde: ”Blikke fra dem du skriver om” af Mette Larsen (Akademisk Forlag, 2022)