Forskere efterlyser en plan for implementeringen af nye behandlingstilbud til børn og unge

Publiceret Senest opdateret

Der mangler en overordnet plan for implementeringen af de nye behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel, skriver tre forskere fra Vive på analysecentrets hjemmeside. De anbefaler, at tilbuddet skal være differentieret, integreret, lige for alle og delvist digitalt. ”Vi håber, at udviklingen vil tage udgangspunkt i tilbud med dokumenteret effekt, og at behandlingen bliver relativt ens på tværs af landet, så hver kommune undgår at opfinde sin egen lokale version”, skriver forskerne.

vive.dk: Fire pejlemærker for udviklingen af lettilgængelige tilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel