Lettere behandling for mistrivsel

Foreninger advarer mod opgaveglidning fra tilbud om lettere behandling til skole og PPR

Publiceret Senest opdateret

Det er positivt, at kommunerne skal etablere behandlingstilbud, hvor børn i mistrivsel kan henvende sig direkte. Men der er risiko for opgaveglidning ind i både skole og PPR, og at det tager fokus fra det forebyggende arbejde i fællesskabet, advarer to foreninger.

”Økonomien ligger umiddelbart i det individrettede behandlingstilbud. Men hvis det skal virke, skal det gå hånd i hånd med en indsats i barnets kontekst og i skolen - og så vil der komme ekstra opgaver på skolen. Og hvem skal varetage og betale for dem? Jeg frygter, at det kan komme til at gå ud over skolernes økonomi,« siger Skolelederforeningens næstformand Dorte Andreas til skolemonitor.dk.

I nogle kommuner vil det være oplagt at lægge det nye behandlingstilbud i forlængelse af PPR, mener Jette Lentz, formand for Pædagogisk Psykologisk Forening. Men det er vigtigt at være opmærksom på, om der sker en opgaveglidning.

”Der er mange dygtige medarbejdere i PPR, som kan arbejde med klinisk behandling. Men vi har bare en stor opgave med at få kapacitetsopbygget skolerne, så vi kan forebygge, at børnene får behov for behandling, hvor PPR spiller en vigtig rolle,« siger Jette Lentz.

skoleminitor.dk: Skoleledere og PPR: Risiko for »opgaveglidning« ved nyt behandlingstilbud (kræver abonnement)