Formand for Københavns Lærerforening Katrine Fylking er glad for, at det er lykkes af få en centraliseret lønaftale i København

Ny lønaftale: Lærernes løn centraliseres i København

København har svært ved at tiltrække og fastholde lærere til kommunens skoler. En ny lokal lønaftale skal gøre lærernes løn mere gennemskuelig og forudsigelig. Aftalen indeholder også et tillæg til de lærere med særlige kvalifikationer, som vælger at tage en læreruddannelse.

Publiceret Senest opdateret

En ny lønaftale sikrer lærere og børnehaveklasseledere i København en mere forudsigelig og gennemskuelig løn, hvor der er mindre risiko for årlige udsving.

Aftalen betyder, at de årlige lokale lønforhandlinger mellem tillidsrepræsentanterne og skolelederne på de enkelte skoler afskaffes.

Lokallønsmidler bliver fremover givet som faste løntillæg for bestemte kvalifikationer eller opgaver som for eksempel teamkoordinator, faglig vejleder eller tillidsrepræsentant.

Vi har længe ønsket, at løn ikke skulle forhandles på skolerne. Det er lykkedes nu.

Katrine Fylking

Formand for Københavns Lærerforening er glad for den nye aftale.

”Vi har længe ønsket, at løn ikke skulle forhandles på skolerne. Det er lykkedes nu. Derfor er den her aftale et stort skridt”, siger kredsformanden.

Lønaftalen

• Lærere ansat i Københavns kommune får fremover 4 løntrin over de centralt aftalte løntrin i læreroverenskomsten, hvilket både skal sikre rekruttering og fastholdelse af uddannede lærere.

• Et nyt tillæg for særlig erfaring i København, hvor ikke uddannede lærere ansat i København, der efter færdiggørelsen af deres læreruddannelse fortsætter ansættelsen i København, får et årligt tillæg de første 4 år.

• Nyt rekrutterings- og fastholdelsestillæg til lærere de første 8 år efter endt uddannelse. Tillægget kommer ud over det generelle Københavnertillæg for rekruttering og fastholdelse på 3 trin, som i øvrigt ikke ændres.

• Lønsikring ved færdiggørelse af læreruddannelse. Det er aftalt, at en ikke uddannet lærer ansat i København ikke må gå ned i løn i forbindelse med overgang til en ansættelse som uddannet lærer.

• Nyt Københavnertillæg for opgaver og funktioner, som erstatter den tidligere lokallønspulje, som blev lokalt forhandlet hvert år. Tillægget gives som 1 løntrin til overenskomstansatte lærere og kr. tillæg til tjenestemænd, ikke uddannede lærere og børnehaveklasseledere. Der skabes med tillægget stabilitet omkring lærernes løn fra år til år

”Lærerne varetager en kollektiv opgave, og den nye aftale er langt mere solidarisk, fordi lønnen bliver ligeligt fordelt mellem lærerne. Den gamle aftale afspejlede den tid, der var i 2014, hvor der var en mere New Public Management-tankegang, hvor den enkelte opgave på skolen skulle honoreres”, siger hun og tilføjer: ”Det bliver mere enkelt administrativt, og det bliver nemmere at sikre, at de lokale lønmidler faktisk bliver udbetalt til lærerne”.

Vanskeligt at tiltrække lærere

En del af motivationen har været til at indgå en central lønaftale er, at København har fået sværere ved at rekruttere lærere til de ledige lærerjobs.

”Det handler om rekruttering og fastholdelse. De seneste tal viser, at det er svært at rekruttere lærere til København, og det har været en åbning for os”.

Administrerende direktør i Børne- og Ungdomsforvaltningen i København Tobias Stax glæder sig også over aftalen.

”Jeg er glad for, at vi sammen med Københavns Lærerforening har lavet en mere enkel aftale om løn, der styrker rekruttering og fastholdelse af lærere i de københavnske folkeskoler”.

Løntillæg skal motivere til læreruddannelse

I København er der et stigende antal lærere, som ikke har en læreruddannelse. Selv om lønaftalen som udgangspunkt er udgiftsneutral, så er det lykkes at skaffe et ekstra tillæg, som skal motivere lærere til uddannelse og til at blive i kommunen.

”Hvis du som lærer er ansat med særlige kvalifikationer i København Kommune og så vælger at tage en læreruddannelse, vil du de første fire år få et årligt tillæg på 7.000 kroner, hvis du altså bliver i kommunen de fire år. Det er penge ud over den eksisterende ramme”, fortæller Katrine Fylking.

Hun understreger, at tillidsrepræsentanterne bliver lettet i forhold til, at de hver år skulle forhandle lærernes løn.

”Alle tillæg er nu fastforhandlet. Eksempelvis får teamkoordinatorer og didaktiske vejledere et centralt bestemt løntillæg”.

Nogle DLF-medlemmer skal gå ned i løn

Men lønaftalen betyder også, at nogle skal gå ned i løn.

”Der er nogle, der varetager mange funktioner, som gennem årene har fået et lokalt løntillæg, men vi har også mange nye unge lærere, som slet ikke får del i de lokale midler. Så det vil have konsekvenser for nogle. Det har været en forhandling inden for de eksisterende ramme, og derfor kommer der en omfordeling”, siger Katrine Fylking.

Der har været fastsat enkelte tillæg i den gamle forhåndsaftale, eksempelvis til lærere ansat på Rigshospitalet, som indtil nu har fået et tillæg på 16.500 om året. Det tillæg bliver gradvist afskaffet.

”Vi har lavet en femårig periode, hvor tillægget bliver udfaset med en femtedel om året over fem år. Vi har forsøgt at tage højde for de steder, hvor der har været faste tillæg, som udgår”.