Lærere og pædagoger i fælles protest mod spareplan

Københavns Kommunes forslag om at spare penge ved at lade pædagoger erstatte lærere i den understøttende undervisning møder protester fra både folkeskolelærere og pædagoger.

Publiceret

”Det er en rigtig dårlig idé”, lyder det nu i en fælles protest fra både pædagoger og folkeskolelærere efter, at folkeskolen.dk for nylig løftede sløret for Københavns Kommunes plan om at spare millioner af kroner ved at lade pædagoger erstatte lærere i den understøttende undervisning.

Ved at erstatte lærere med pædagoger i den understøttende undervisning i hovedstadskommunens 70 folkeskoler lægger kommunen op til at kunne spare 17 millioner kroner om året. Det vil ifølge Københavns Lærerforening betyde, at 170 lærerstillinger fremover skal besættes af pædagoger.

”Ved at ændre fordelingen kan budgetterne til skolerne reduceres, da udgiften til pædagoger er lavere end til lærere”, lyder det i spareforslaget fra Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Men skulle man tro, at forslaget kunne skabe splid mellem de to faggrupper, må man nu tro om igen.

I hvert fald har Københavns Lærerforening og Landsforeningen for Socialpædagoger allieret sig i en fælles henvendelse til de københavnske skolepolitikere for at gøre opmærksom på, at det er en rigtig dårlig idé at gennemføre forvaltningens sparekrav som et element i budgettet for næste år.

Både pædagoger og lærere mener, at politikerne i stedet bør afkorte den lange skoledag og lade den understøttende undervisning erstatte af tolærer-timer og co-teaching, samtidig med at åbningstiden udvides i de kommunale fritidstilbud.

I brevet, der er underskrevet af KLF’s næstformand, Inge Thomsen, og næstformand for LFS, Jan Hoby, understreger begge faggrupper, at den lange skoledag og den understøttende undervisning ikke har medført en bedre skoledag, hverken fagligt eller trivselsmæssigt.

”I forhold til effektiviseringsforslaget … ser vi med bekymring på, at der tænkes i effektiviseringer ved at erstatte den ene personalegruppe med en anden til lavere løn…”, skriver de to næstformænd – og tilføjer: ”Vi mener den understøttende undervisning skal afskaffes”.

Københavns børne- og ungdomsborgmester, den konservative Jakob Næsager, har ikke ønsket at kommentere spareforslaget, der skal behandles her i foråret.

Powered by Labrador CMS