Undervisningsminister Mattias Tesfaye og uddannelsesordfører Lotte Rod var på besøg i børnehaveklasselederformand Marianne Gianninis børnehaveklasse.

Politikere, råd og forening er enige: Der er for mange skift i børnenes skolestart

Rådet for Børns Læring mener, at der er alt for mange skift i skolestarten. Det er børnehaveklasseledernes formand helt enig i. Derfor inviterede hun undervisningsministeren på besøg i sin klasse.

Publiceret Senest opdateret

"Vi kan risikere, at børnene får en skæv start, når vi lægger to unødvendige ekstra skift ind”, siger formand for Børnehaveklasseforeningen Marianne Giannini. 

Hun er derfor meget tilfreds med, at Rådet for Børns Læring i forrige uge meldte, at de vil sætte gang i en analyse af organiseringen i indskolingen med fokus på overgangene.

”I formandskabet for Rådet for Børns Læring mener vi, at børnene oplever for mange skift og ofte for mange forskellige voksne i de første skoleår.

Faktisk starter de ofte i skole hele tre gange, nemlig tidlig SFO/fritidshjem i foråret, 0. klasse efter sommerferien og 1. klasse året efter. Hver gang med nye voksne, og i 1. klasse ofte med mange nye voksne”, lød det fra rådsformand Else Sommer i et debatindlæg hos Skolemonitor.

Marianne Giannini peger på, at der faktisk i realiteten er endnu et skift. For hvis børnene begynder i april, maj eller juni i mini-sfo, vil de i juli skulle skifte til sommer-sfo med andre regler og voksne og måske også i andre lokaler.

”Der er ikke nogen læreplaner for før-sfo, så det bliver et miskmask af de bedst mulige løsninger. Vi gør det alle sammen på vores egen måde, og for børnene er det meget forvirrende, og der er nogle, der bliver skoletrætte allerede før de er kommet i gang”, siger hun.

Besøg af ministeren

Skolestarten har allerede børne- og undervisningsminister Mattias Tesfayes (S) bevågenhed. 

I slutningen af maj sagde han til Folkeskolen, at han mener, der er for mange skift i skolestarten, og at man bør skrue ned for de faglige ambitioner i børnehaveklassen.

Det fik Marianne Giannini til at invitere ministeren ud på besøg i hendes egen børnehaveklasse, og han takkede ja. Og da det kom de Radikales undervisningsordfører Lotte Rod for øre, spurgte hun, om hun måtte komme med, og sådan blev det.

"Vi diskuterede overgangen fra børnehave til skole og tiltag, der skulle til for at imødekomme de meget forskellige børn, der hvert år starter i skole. Vi snakkede om nødvendigheden af at sænke tempoet i børnehaveklassen, fokusere på leg, relationer og et stærkt fællesskab samt modarbejde udviklingen, hvor børnehaveklassen mere og mere ligner 0. klasse", fortæller Marianne Giannini. 

Bedre hvis pengene fulgte børnenes alder

For formanden for Børnehaveklasseforeningen var det vigtigt at understrege, at skolestarten ikke bliver nemmere for nogen af, at børnene begynder allerede i maj. Det fik Lotte Rod til at foreslå, at man kunne lade pengene følge børnenes alder, for så ville incitamentet for kommunerne til at flytte dem tidligere videre forsvinde.  

"Børn skal være børn og have lov til at lege i børnehaven. De skal ikke rykkes i forårssfo for at spare penge. De skal have en god lang barndom med leg og en god skolestart. det er det bedste, vi kan gøre for dem. Og det er i øvrigt også det økonomisk ansvarlige. Jo mere man lige nu sparer på den tidlig indsats, jo flere børn får det svært i skolen og jo mere stiger udgifterne til støtte og så bliver der kun flere besparelser", mener Lotte Rod.   

Det forslag synes Marianne Giannini vældigt godt om.

”Jeg synes, man skal gøre det så lempeligt som muligt både for børnene og deres forældre. Jeg tænker, at det smarteste måske er at gå tilbage til, at børnene kommer på besøg på skolen før sommerferien, og så nøjes med den ene reelle skolestart i august”, siger Marianne Giannini.