Marianne Giannini stiller op som kandidat til Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse. Hun er børnehaveklasseleder på Langelinieskolen i København og formand for Børnehaveklasseforeningen. Derudover sidder hun også i Faggruppen for Børnehaveklassen i Undervisningsministeriet.

Marianne vil give børnehaveklassen en stemme i Lærerforeningen

Formand for Børnehaveklasseforeningen håber, at hun med sin stemme kan skabe fokus på børnehaveklasseledernes vilkår og den gode skolestart. Derfor stiller hun op til Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse.

Publiceret

Når eleverne ankommer allerførste skoledag med deres forældre i hånden, bliver de taget imod af den børnehaveklasseleder, der skal hjælpe dem igennem deres allerførste år i folkeskolen.

Derfor er det vigtigt, at børnehaveklasseledernes stemme og synspunkter bliver hørt i Lærerforeningens politiske top, mener formand for Børnehaveklasseforeningen Marianne Giannini.

Hun har af samme grund valgt at stille op som kandidat til Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse.

”Den gode skolestart er essentiel i forhold til at rekruttere og fastholde elever til folkeskolen. Den opgave har vi som børnehaveklasseledere et kæmpestort ansvar for. Derfor skal vores synspunkter også inddrages i beslutningerne hos Danmarks Lærerforening, og lige nu skal vi stå lidt på tæer for at blive hørt”, siger hun. 

Klædeligt med fast plads i hovedstyrelsen

Børnehaveklasselederne har modsat andre fraktioner som lærerstuderende, skoleledere og pensionister ikke en fast plads i Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse. Og da det ved sidste valg i 2019 ikke lykkedes den tidligere formand Pia Jessen at få nok stemmer, har der i fire år ikke været nogen repræsentant for børnehaveklasselederne i hovedstyrelsen.

Dengang kaldte Pia Jessen det en katastrofe, men Marianne Giannini er knap så skarp i vendingerne.

”Det vigtigste er, at vi har den rette kandidat med erfaring og lyst til hovedstyrelsesarbejdet. Det skal ikke føles som en sur pligt for børnehaveklasselederne. Men det ville da være klædeligt, hvis alle fraktioner var repræsenteret i hovedstyrelsen”.

For der er ting i Danmarks Lærerforening, som man misser at få betydning på ved ikke at være en del af det daglige arbejde, mener Marianne Giannini.

”I 2021 præsenterede Danmarks Lærerforening for eksempel et inklusionsmateriale på kongressen. Her gik jeg på talerstolen og sagde, at det var underligt, at børnehaveklasselederne ikke var nævnt med et eneste ord i hele materialet”, siger hun.

”Heldigvis sørger vi for i Børnehaveklasseforeningen at deltage i samtalerne, hvor vi kan. Jeg kommer for eksempel lige fra uddannelsespolitisk forum med Danmarks Lærerforening. Vi gør, hvad vi kan, men alt andet lige ville arbejdet være nemmere, hvis vi havde en plads i hovedstyrelsen”.

Flere tolærertimer og mere efteruddannelse

For Marianne Giannini er det vigtigt, at børnehaveklasselederne bliver bedre rustet til at tage imod folkeskolens yngste elever. Gerne gennem et kompetenceløft.

”Når man som lærer bliver skoleleder, får man en efteruddannelse. Det samme sker ikke, når en pædagog bliver børnehaveklasseleder. Der er ellers en masse at lære, som vi ikke har med fra pædagoguddannelsen: Klasserumsledelse, didaktisk arbejde og forældresamarbejde”, siger hun.

”Men mit fokus i hovedstyrelsen vil ikke kun være på børnehaveklasselederne. Der er mange problemer, som vi deler med vores kolleger på de andre klassetrin”.

Marianne Giannini har skarpe holdninger til den generelle struktur og de mange besparelser, som kommunerne har gennemført på skoleområdet de seneste år.

”Hvis vi ikke havde så mange ildsjæle i folkeskolen, ville den ikke hænge sammen. Og selv mellem ildsjælene, er der alt for mange, der brænder ud. Der er for få resurser til undervisningen og forberedelsen”, siger hun.

Marianne Giannini drømmer derfor om flere tolærertimer. I børnehaveklassen kan det være en børnehaveklasseleder og en pædagog eller til nød en ung, der underviser sammen. Men på de ældre klassetrin er der brug for uddannede lærere for at kunne tilgodese alle børn og kunne undervisningsdifferentiere bedst muligt.

”Vi er nødt til at være flere uddannede voksne ude i klassen. Jeg håber derfor, at jeg kan være med til at holde børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) op på, at der også skal være en ordentlig finansiering bag regeringens folkeskoleudspil”.