Anmeldelse

Støtte til den nyansatte børnehaveklasseleder

”Sprog i fokus” er en grundig vejledning i sprogtilegnelse, altså hvordan man i praksis understøtter førskolebørn og børnehaveklasseelevers sprogudvikling. Bogen præsenterer blandt andet et forløb til sprogstimulering til børnehaveklassens elever.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Målgruppen for "Sprog i fokus" er pædagoger og børnehaveklasseledere, og det handler om udvikling af både tale- og skriftsprog. I bogen findes der en oversigt i form af et skema og en køreplan. Den berører også de vigtigste arbejdsopgaver for forældre, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, læsevejleder og leder. Der er vejledning i, hvordan rammerne for sprogarbejdet bliver mere vellykket, hvem der skal inddrages i samarbejdet, og hvordan vi skal møde eleverne.

Fakta:

Titel: Sprog i fokus

Forfatter: Nina M. Haselbach, Dorte F. Olesen

Pris: 500

Sider: 72

Forlag: Meloni

”Sprog i fokus” beskriver konkret forberedelserne til det første forældremøde, lige fra et informationsbrev til vigtige samtaler. Den vejleder i, hvordan elevernes sproglige profiler kortlægges, telefonisk kontakt med forældrene og tilrettelæggelse af sproggrupper ud fra elevernes sproglige profiler. Det anbefales, at man anvender PowerPoint til præsentationen på et forældremøde, så tilbuddet italesættes og præsenteres.

Man kan bruge bogen som en opslagsbog. Hvad skal man huske i forberedelsen af det første forældremøde, i en grundig præsentation af sprogarbejdet og så videre. De første sider i bogen indeholder små billeder i rammer med overskrifter og stikord og med talebobler, så man ikke taber tråden.

I vejledningen til børnehaveklassen findes der en oversigt over det sproglige forløb. Dagbogssedler med opgaveark findes på sprogifokus.dk. De dækker et forløb på i alt ti gange. Der er endvidere forslag til lege, sange med vokaler, forholdsord, bogstaver, rimeord og klap til stavelser og højtlæsningsbøger. Der er stikord til arbejdet før sprogvurderingen foretages, efterbehandling og gennemgang af eleverne.

Er der brug for "Sprog i fokus"? Jeg ved, at skolerne i Københavns Kommune gennem de sidste ti år har gennemført en sprogvurdering af børn i børnehaveklassen. Undersøgelsen gennemføres ved hjælp af et it-redskab, der er udviklet af Rambøll. Det er her børnehaveklasselederens opgave at iværksætte sprogtesten i den enkelte klasse. Ud over at gennemføre testen med børnene skal lederen også sende mails til klassens forældre via it-systemet. Man finder en udførlig liste over, hvad der skal gøres, og en vejledning til it-systemet og til sprogvurderingsredskabet, når børnehaveklasselederen logger ind på hjemmesiden.

Mange af de gode råd, som ”Sprog i fokus” kommer med, er allerede meget kendte på skolerne i hele landet. Jeg vil derfor især anbefale bogen til daginstitutioner og nyansatte børnehaveklasseledere og som tjekliste, for her er intet glemt.

Powered by Labrador CMS