Elever over hele landet var i efteråret 2018 ude at samle planter i Masseeksperimentet. 10 nye mælkesyrebakteriearter blev fundet. Nu skal de finde mos, lav og bjørnedyr.

Skriv videnskabshistorie med dine elever

Dette skoleårs masseeksperiment er en såkaldt ’bioblitz’ hvor 40.000 skoleelever skal på jagt efter mos, lav og eventuelt bjørnedyr. Dermed deltager de i verdens første nationale kortlægning af disse organismer.

Publiceret

Danske skoleelever er vant til at lave seriøs videnskab, når det deltager i det årlige masseeksperiment. I 2018 fandt de ti nye bakteriearter og de har tidligere kortlagt både deres toiletforhold og deres indeklima.

Dette skoleår skal de deltagende elever være en del af en regulær verdenspremiere, når de skal nu og samle mos, lav og de mikroskopiske bjørnedyr. Det er første gang, forekomsterne skal kortlægges for et helt land.

Masseekperimentet foråret 2023

Alle klassetrin kan deltage. Tilmeldingen starter 1. oktober, men man kan allerede nu reservere en plads. Masseeksperimentet skal gennemføres i uge 16 til 19, 2023. Inden for den tidsperiode kan I selv bestemme, hvilke dage I ønsker at gennemføre eksperimentet.

Masseeksperimentet gennemføres sammen med forskere fra Statens Naturhistoriske Museum, ligesom der er indgået en aftale om samarbejde med portalen arter.dk.

Læs mere om dette skoleårs masseeksperiment på masseeksperimentet.dk

Todelt deltagelse

Som noget nyt i år, er Masseeksperimentet er som koncept todelt. Det består af af et grundeksperiment, alle kan deltage i, og et ekstra eksperiment, som kræver at eleverne har et godt kendskab til og erfaring med undersøgelseskompetencen og/eller teknisk udstyr.

Grundeksperimentet er en kortlægning og registrering af mos og lav, og ekstra eksperimentet af en kortlægning og registrering af de mikroskopiske dyr, bjørnedyr. Ekstra-eksperimentet forudsætter, at eleverne har eller vil få kendskab til undersøgelser der inddrager mikroskop og stereolup.