Anmeldelse:

Nyskabende naturfagssystem eller døende dinosaur?

Hvad skal det ultimative læremiddel til naturfagene indeholde og I hvilken grad skal undervisningen i naturfagene være fagfaglig eller fællesfaglig? Tværfaglighed og genkendelighed er en styrke i dette system, men det har en tendens til at blive lige rigeligt teksttungt. Det er et benspænd for nogle elever, som læreren skal tage alvorligt.

Publiceret Senest opdateret

Fakta:

Verdens naturfag biologi, Verdens naturfag geografi og Verdens naturfag fysik/kemi

Forfattere: Kaare Øster, Bettina Brandt, Peer Schrøder Daugbjerg, Charlotte Lerche, Lene Beck Mikkelsen, Per Buskov, Katrine Hulgard, Caroline Vandt Madsen, Rasmus Høiby, Lars Henrik Jørgensen, Martin Krabbe Sillasen, Nina Troelsgaard Jensen, Troels Gollander, Niels Kjeldsen, Ove Pedersen

Kontakt forlaget for priser

Serie: Verdens naturfag

Forlag: Gyldendal

"Verdens Naturfag", Gyldendals boglige satsning til undervisningen i biologi, fysik/kemi og geografi 7.- 9. klasse, er en omfattende samling af ni trykte elevbøger, som også er udkommet i digital udgave, og en enkelt digital bog med fokus på de fællesfaglige fokusområder. Herudover omfatter systemet også digitale lærervejledninger, elevark med videre. Alt i alt et omfattende værk med bidrag fra ikke mindre end 15 fagforfattere. De allerfleste gamle kendinge, som både kan deres fag og håndværket at formidle fagfaglig naturfag til både elever og lærere.

"Verdens naturfag" indeholder alt det vi forventer af et traditionelt lærebogssystem: elevbog, lærervejledning og elevark med opgaver, undersøgelser og forsøg. Det nye i forhold til tidligere bogbaserede lærebogssystemer finder vi i de digitale udgaver af bøgerne og i de digitale lærervejledninger. Her guider en lang række ikoner til forskellige kommunikationsformer i form af links til masser af YouTube-videoer hovedsageligt på dansk, men også på engelsk. Det er illustrative animationer til forklaring af faglige begreber, selvrettende multiple choice-opgaver, diverse podcast med mere. En del af disse er produceret af Gyldendal, og en del er links til for eksempel podcast og artikler produceret af DR.

Systemet har samtidig fokus på de fællesfaglige fokusområder og den fælles prøve. Fagbøgerne til biologi, geografi og fysik/kemi beskriver en lang række fællesfaglige problemstillinger, der kan danne rammen for fællesfaglige forløb. "Verdens naturfag – Fællesfaglige fokusområder", er som den eneste af bøgerne kun udkommet i digital udgave og beskriver syv forskellige fællesfaglige forløb, hvoraf de seks tager udgangspunkt i de tidligere obligatoriske fællesfaglige forløb i Fælles Mål.

Systemet er bygget op med en genkendelighed på tværs af de tre skolefag. Hvert kapitel i fagbøgerne indledes med en kort introtekst og en række undringsspørgsmål, som besvares i løbet af kapitlet. Her er der samtidig koblinger til tilsvarende problematikker i de to andre naturfag. De enkelte afsnit i kapitlerne indledes med et undringsspørgsmål, og en uddybning af hvordan der kan arbejdes med spørgsmålet. Udvalgte faglige begreber er markeret i teksten og forklaret i en boks på siden. I den digitale udgave forklares begreberne samtidig i teksten med mouseover. Til de enkelte faglige afsnit er der en lang række forskelligartede elevaktiviteter i form af opgaver, undersøgelser og forsøg.

"Verdens naturfag" sætter den faglige barre højt. Det faglige indhold er meget grundigt beskrevet og velvalgt ud fra såvel de fagfaglige kompetenceområder som de fællesfaglige kompetenceområder i Fælles Mål.

Bagsiden af medaljen er, at mange opslag fremstår tekstunge, hvilket kan give udfordring for en hel del af vores elever. En fuldstændig uvidenskabelig og tilfældig test af lixtal for artiklerne lander på lix mellem 34 og 46.

De lange og tekstunge artikler er en tendens i rigtig mange nyere læremidler til grundskolen. Det er både resultat af skærpede krav i Fælles Mål og af forfatternes og forlagenes ønske om at være fuldstændige og fuldt dækkende for undervisningen i enhver henseender. Det gør dog ikke udfordringen mindre.

Tilbage til overskriften: Nyskabende naturfagssystem eller døende dinosaur? "Verdens naturfag" fremstår fagligt velfunderet og lever til fulde op til de indholdsmæssige og faglige krav, som Fælles Mål sætter, og lever samtidig op til en didaktisk formidling, som vi som lærere med rette kan forvente af et bogligt lærebogssystem. Med den nuværende vejledende timefordelingsplan vil det for rigtig mange være nødvendigt at gøre sig valg om, hvilke emner i "Verdens naturfag" der skal prioriteres frem for andre, for at gennemføre en undervisning, som tilgodeser alle vores elever.