Fremtidens billedkunstlærere skal blive bedre til at arbejde med tilfældigheder og interkulturelle kompetencer

På den nye læreruddannelse skal billedkunstsfaget i højere grad arbejde med tilfældigheder og interkulturelle kompetencer, fremgår det af udkastet til bekendtgørelsen bag den nye læreruddannelse.

Publiceret

En ny læreruddannelse medfører også ændringer af uddannelsen af fremtidens billedkunstlærere.

Og selvom forskellene ikke er store og markante, har de betydning for fagets udvikling.

Sådan lyder det fra formand for skrivegruppen bag den del af bekendtgørelsen, der omhandler billedkunstfaget, Henrik Bjørnemose Andersen.

”Jeg håber ikke, at de her ændringer alene bidrager med noget til fremtidige billedkunstlærere, men også til de allerede uddannede billedkunstlærere. Fag som billedkunst er jo ikke statiske – de er dynamiske. Så det er en konstant forhandling, hvor de her ændringer er med til at sætte retningen for billedkunstfaget i 2023”, siger han.

Henrik Bjørnmose Andersen slår dog fast, at der ikke er meget, der har ændret sig i den nye bekendtgørelse.

”Det nye er, at de 'interkulturelle kompetencer' og 'tilfældigheder' er blevet skrevet ind i bekendtgørelsen”, fortæller formanden og fortsætter:

”Vi har altid beskæftiget os med de interkulturelle kompetencer, og det har altid været en vigtig del af faget. Det er bare aldrig blevet italesat. Det bliver det nu”.

Det er dog særligt, når det kommer til tilfældighedernes nye plads i bekendtgørelsen, at Henrik Bjørnmose Andersen har fået en af de sager, der står hans hjerte nært, igennem.

”En af mine egne kæpheste, som flere i gruppen heldigvis var enige med mig i, handler om arbejdet med tilfældigheder".

"Når man arbejder med at udtrykke sig, vil der nemlig tit og ofte opstå noget, som ikke var planlagt. Det kan både være med til at ændre retningen og få noget til at stå tydeligere frem".

"Det handler om at skabe en kobling mellem det at være fagligt stærk til at opdage det, man ikke har forudset, vil opstå – serendipitet - så kobler vi en øget faglighed til det eksperimenterende og emergerende. Og det er jeg rigtig glad for, at vi har fået med i bekendtgørelsen, for det er også en vigtig del af billedkunstfaget”, lyder det fra Henrik Bjørnemose Andersen.

Materialer, værksted og håndværk fylder mere

Udover formand Henrik Bjørnemose Andersen består skrivegruppen af repræsentant fra Censorformandskabet Kirsten Bak Andersen, Mie Buhl fra Danske Universiteter og fagkonsulent fra Børne- og Undervisningsministeriet Anne-Marie Permin.

Og fra formanden lyder det, at en af skrivegruppens helt store udfordringer har været at få mest muligt fra den gamle bekendtgørelse med over i den nye.

”Rigtig meget minder om det, vi havde i den gamle bekendtgørelse. Det har dog været vanskeligt at få alt indholdet fra den gamle bekendtgørelse kørt ned i et format af én enkelt side, hvilket var en del af rammen. Derudover har det også været en del af rammerne, at vi skulle arbejde med et skabende/udøvende-, et fagteorietisk- og et fagdidaktisk spor”, siger Henrik Bjørnemose Andersen og fortsætter:

”Der er derfor også kommet nogle betoninger og dermed nogle ændringer. Her er en af betoningerne, at materialer, værksted og håndværk fylder noget mere. Det betyder ikke, at vi er vendt tilbage til en gammel forståelse af faget som et formningsfag, men bare at disse dele igen får lov til at fylde noget mere”.

En smule forhastet, men godt

Formanden har da også været glad og tilfreds med arbejdet med den nye bekendtgørelse.

”Det er altid spændende at arbejde med det her. Jeg er jo så heldig, at jeg arbejder med noget, som jeg synes er vanvittigt interessant, og som jeg kunne bruge uanede mængder af tid på. Og forholdende taget i betragtning, så synes jeg, at det har været en god proces, hvor vi har været gode til at lytte til hinanden”, fortæller Henrik Bjørnemose Andersen og uddyber:

”Det har jo været en smule forhastet, så det her med at nå at vende det med baglandet har ikke altid været lige let. Jeg har dog forsøgt mig, så godt jeg kunne”.

Nu afventer formanden og resten af skrivegruppen høringssvar fra en række foreninger – heriblandt Foreningen for billedkunst.

Hos Henrik Bjørnemose Andersen er der dog ingen tvivl om tilfredsheden med det foreløbige resultat:

”I skrivegruppen synes vi, at det er blevet ret godt”.