Eleverne havde mange ideer til, hvad man kunne se ud gennem et koøje, men de var enige om, at de var på det samme skib – og derfor måtte der være konsistens i billederne. Vandet på alle billederne er malet med samme teknik.
Eleverne havde mange ideer til, hvad man kunne se ud gennem et koøje, men de var enige om, at de var på det samme skib – og derfor måtte der være konsistens i billederne. Vandet på alle billederne er malet med samme teknik.

Bølgen skaber innovation

5. årgang på Ikast Nordre Skole arbejder med entreprenørskab i billedkunst. De lærer at skabe et produkt med et formål og at samarbejde som på en arbejdsplads.

Publiceret

entreprenørskab

Entreprenørskab i Ikast-Brande Kommune er kendetegnet ved,at

  • der samarbejdes med det omkringliggende samfund
  • der ligger menneskelig handlekraft bag produkt og proces
  • det er læreren der rammesætter
  • der er behov for det, der laves
  • der er nytteværdi for andre end eleven selv
  • eleverne opfattes som ressourcer
  • der er ikke én løsning eller ét facit på en opgave/etproblem
  • det er tilladt at dumme sig
  • der stilles ikke kontrolspørgsmål

fagligt netværk billedkunst

Netværket Billedkunst er et nyt netværk for alle lærere, derunderviser i billedkunst i folkeskolen. Her vil billedkunstlærerTrine Sørensen fremover blogge om sine ideer og oplevelser.

Er du billedkunstlærer, og kunne du have lyst til at blogge påfolkeskolen.dk, så skriv lidt om dig selv og dine ideer tilhbh@dlf.org

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Entreprenørskab kan findes i mange fag - ikke mindst i billedkunst, hvor lærer Trine Sørensens elever på 5. årgang har skabt et produkt med værdi for andre end dem selv.

»Vi er af Ikast-Brande Kommune bundet til at arbejde entreprenant. Men der er mig bekendt ikke nogen, der har gjort det i billedkunst endnu. Jeg tror ikke, at der er mange, der tænker ind i billedkunst, fordi der i faget i forvejen er meget kreativitet. Men jeg kan lige så godt bidrage til at udvikle elevernes fantasi, og til at de får tillid til sig selv i billedkunst, som jeg kan i dansk og historie«, fortæller Trine Sørensen.

Det eneste, der var givet på forhånd, var, at det færdige produkt skulle have noget med »bølgen« at gøre. Om det skulle tolkes som en lydbølge, et vandskvulp eller noget helt tredje, var op til eleverne. Temaet kom sig af Ikast-Brande Kommunes kulturfesti­-val »Bølger i hverdagen«. Her var ideen at skabe brobygning mellem forskellige sektorer, og det førte blandt andet til et samarbejde mellem Ikast Nordre Skole og Ikast Bibliotek.

Idemager, håndværker eller leder?
Men inden eleverne fik lov til at være kreative, så skulle de - som en del af entreprenørskabsideen - finde ud af hvordan de i grupper bedst kunne nå frem til frem til et færdigt produkt.

»Som i alle andre fag varierer niveauet også i billedkunst, nogen har nemt ved billedkunst, mens andre synes det er svært«. Trine Sørensen og eleverne snakkede sammen om, hvordan de gennem dynamiske grupper kunne få skabt flotte malerier, hvor de hver især bidrager med deres forskellige kompetencer. Derfor var en af opgaverne at finde ud af, "hvad er jeg god til?".

»En elev sagde, at han var god til at få ideer, en anden var god til at male, og en tredje sagde, at der også skulle være en til at lede gruppen«, fortæller Trine Sørensen om grupperne, der blev sammensat af »idemagere«, »håndværkere« og »ledere«. Lige som på en arbejdsplads arbejdede eleverne på tværs af kompetencer.

»Med denne arbejdsmetode er jeg sikker på, at de inklusionsbørn, jeg har i klassen, også bliver en del af projektet og bidrager med det, de er gode til. Jeg differentierer på denne måde, og jeg er klar over, at alle eleverne ikke kommer ud med samme mål. Den, der er håndværkeren, kommer ud med noget andet end lederen«.

Stolthed og bølgechips
Over seks undervisningsgange blev syv runde træplader forvandlet til koøjer med udsigt til øde øer, havfolk og et skibsvrag - alt sammen udtænkt af eleverne.

 »Det har været en anden måde at arbejde på i billedkunst. Jeg har været rammesætteren og ikke andet. Det har været børnenes produkt og deres mål«.

Til ferniseringen på Ikast Bibliotek - hvor der selvfølgelig blev serveret bølgechips - lyste glæden og stoltheden ud af børnene.

»Børn er ikke altid så gode til at udtrykke med ord, hvad de føler, men jeg kunne se på dem, at de syntes, det var fedt, og de blev 'høje' af det«, siger Trine Sørensen og fortæller, at eleverne var stolte af deres produkter - men endnu mere stolte af, at andre skulle have glæde af billederne.

Powered by Labrador CMS