Bevillingen fra A.P. Møller-fonden skal blandt andet gå til efteruddannelse af billedkunstlærere.

Fagkurser i billedkunst næsten booket

Dette efterår kan man som medlem af Danmarks Lærerforening komme på fagkurser i billedkunst. Det første fagkursus er allerede fyldt op, og tilmeldingen på de resterende lukker om under en måned.

Danmarks Lærerforening udbyder i løbet af efteråret fagkurser i blandt andet billedkunst, men allerede nu er der lukket for tilmeldinger på fagkurset i Krogerup. Det er derfor om at skynde sig, hvis man vil nå at have en plads på et af efterårets fagkurser.

Netop nu er der kun omkring 10 pladser tilbage på fagkurserne i både Bjerringbro og Gram, mens der på kurserne i Vrå og Præstø er cirka 30 pladser tilbage.

Danmarks Lærerforening skriver om kurserne, der desuden også udbydes i musik, madkundskab, samfundsfag, kristendomskundskab eller børnehaveklasseledelse, at formålet er ”at ’puste til dine faglige gløder’ i kollegialt samvær med andre billedkunstlærere”.

På fagkurserne i billedkunst ønsker man desuden at give billedkunstlærerne ny viden og inspiration til undervisningen. Om fagkurset skriver Danmarks Lærerforening desuden:

”På kurset zoomer vi ind på fagets formål, vidensområder, aktualitet og ikke mindst fagets fagsprog, og vi har fokus på fagets røde tråd fra det obligatoriske fag i 1.-6. klasse frem til valgfagets i 7.-8. klasse”.

Deltagelsen i kurserne er gratis, og tilmeldingen slutter den 15. juni, hvis pladserne ikke bliver fyldt op inden.

Fagkurserne er blevet mulige med en bevilling fra A.P. Møller Fonden.

Du kan tilmelde dig kurset her.