Anmeldelse

Bevægelsens betydning
Bevægelsens betydning

Bevægelse i alle fag - i lyset af praksis og teori

Der er masser af inspiration at hente i bogen her, som er skrevet med udgangspunkt i et udviklingsarbejde, der havde fokus på bevægelsens potentiale uden for idrætstimerne.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Bevægelse er en vigtig del af elevernes kropsdannelse i folkeskolen. Det gælder i idrætsfaget og 45 minutters bevægelsesbånd hver dag, men det gælder naturligvis også for den bevægelse, der skabes i alle skolens fag. Den forståelse for bevægelse udvikler en faglig og meningsfuld bevægelsesdannelse gennem aktiviteterne i skolens undervisning.

Fakta:

Titel: Bevægelsens betydning

Forfatter: Anne-Sofie Aabenhus, Mette Berndsen, Mie Keinicke Hansen, John Rydahl, Peter Green Sørensen

Pris: 290

Sider: 196

Forlag: Fjordager

”Bevægelsens betydning” giver en tydelig og præcis indsigt i dette faglige område. Bogen er skrevet i et klart fagsprog og giver til stadighed et godt overblik over, hvilke muligheder bevægelsesområdet kan bringe. Det gælder fokus på bevægelsesaktiviteter, bevægelsesformer og bevægelsesteori. Bogen er tænkt som en inspiration til lærere og lærerstuderende, der er optaget af bevægelse i skolens undervisning, idet der arbejdes med en alsidig tilgang til dette fagfelt.

Bogen er delt i en praksisorienteret del og en teoribaseret del. Praksisdelen har fokus på at give praksiseksempler og i denne forbindelse skabe forståelse for faglige perspektiver på de enkelte områder. Der arbejdes eksempelvis med bevægelsesformer som fagter, håndtegn, bodystorm, kampsport, tableau vivant, forumteater, dramaøvelser, cirkeldans og kreativ dans. De enkelte områder gøres meget konkrete med tydeligt praksisfokus og med relevante modeller, illustrationer og litteratur. Denne del af bogen giver klar inspiration til skolens faglige og tværfaglige arbejde med fokus på arbejde mellem fagene religion, dansk, billedkunst, historie, naturteknologi, samfundsfag og idræt, og alle, der er faglig optaget af disse områder, kan få stor indsigt ved at fordybe sig i denne del af bogen.

I bogens anden del gives en tydelig tilgang til bevægelsesområdets teori, hvor der sættes fokus på bevægelsesforståelse i et historisk perspektiv, æstetisk perspektiv, pædagogisk perspektiv og didaktisk perspektiv og med præcis vægtning af dannelsesteoretiske elementer. Bogen er rettet mod lærere og lærerstuderende, og derfor vil en del interesse være i afsnittet med didaktiske perspektiver. Her findes der et solidt inspirationsfelt. Der gives eksempelvis didaktisk inspiration ud fra Jesper von Seelens taksonomimodel, Hiims og Hippes didaktiske relationsmodel og SMTTE-modellen.

”Bevægelsens betydning” er skrevet med udgangspunkt i et udviklingsarbejde, der havde fokus på bevægelsens potentiale i skolens faglige og tværfaglige områder, og hvor man blandt andet havde udgangspunkt i kunst, musik og drama og skabte grubund for æstetiske processer og udvikling og forståelse af bevægelsesformer.

Dette udgangspunkt fastholdes gennem hele bogen, der fremstår som et fagligt spændende og udfordrende område for folkeskolens lærere. Denne bog kan klart anbefales til alle lærere i skolen og til alle studerende på læreruddannelsen, der er interesserede i at udvikle alsidige bevægelsesformer. Her i bogen kan man helt sikkert finde inspirationen.

Powered by Labrador CMS