“Jo mere vi sparer, des fattigere bliver vi. Hver gang vi som samfund trækker penge og indsatser ud af skolen, bliver vi et fattigere samfund. Både menneskeligt og samfundsøkonomisk”, lød det fra Gordon Ørskov Madsen på kongressens talerstol.

Lærerformand: Jeg har aldrig oplevet den økonomiske situation så alvorlig som nu

Fra talerstolen på Danmarks Lærerforenings kongres appellerede DLF-formand Gordon Ørskov Madsen tirsdag direkte til Christiansborg om akut at prioritere økonomien, hvis Danmark skal have en fælles folkeskole i fremtiden.

Publiceret Senest opdateret

“Jeg har arbejdet i og med folkeskolen i snart 30 år. Og jeg har aldrig oplevet den økonomiske situation være så alvorlig, som den er nu”.

Danmarks Lærerforenings formand, Gordon Ørskov Madsen, lagde ikke skjul på, at han var vred, i sin mundtlige beretning, da han gik på talerstolen på førstedagen af foreningens kongres i København.

“I Aalborg vil man nedlægge mere end 100 lærerstillinger”.

“I Rødovre har man ikke længere råd til vikarer, men vil sende eleverne hjem og undervise sig selv”.

“I Lejre budgetterer man konsekvent med en lærerløn, der ligger 60.000 kroner for lavt. Og så må den enkelte skole finde pengene”.

“I Guldborgsund skal skolerne spare 29 millioner kroner næste år. Året efter 52 millioner. I 2027 62 millioner. Det er vanvittigt”.

Formanden rettede dog ikke først og fremmest sin vrede mod kommunalpolitikerne:

Lærere står alene med en voldsom inklusionsopgave. I stedet bliver pengene brugt på dyre lappeløsninger og taxakørsel, når det først er gået galt

“Folkeskolen er sat i en økonomisk skruetvinge: Der kommer flere ældre, flere småbørn og flere borgere med stigende behov for hjælp og støtte. Og pengene er slet, slet ikke fulgt med”, sagde Gordon Ørskov Madsen med henvisning til en frisk Arbejderbevægelsens Erhvervsråd-analyse, der viser, at velfærden er underfinansieret med mere end 22 milliarder kroner siden 2015.

“Det sætter kommunerne i en umulig situation. For når man hverken kan spare på de ældre, på daginstitutionerne eller på specialområdet – hvor sparer man så? Alt for ofte peger pilen på den almindelige daglige undervisning. Dér, hvor de fleste af vores elever er – dér, hvor den brede opbakning til folkeskolen skabes”.

“I stedet for at sætte tidligt ind og gribe børnene, inden problemerne vokser sig store – så sparer man på de forebyggende indsatser. Tolærertimer bliver ikke til noget. Lærerstillinger nedlægges. Lærere står alene med en voldsom inklusionsopgave. I stedet bliver pengene brugt på dyre lappeløsninger og taxakørsel, når det først er gået galt. Det er som at tisse i bukserne for at holde varmen på en kold vinterdag”.

Frihedssmilet er stivnet

Som formand for Lærerforeningen og ikke mindst i partnerskabet Sammen om skolen arbejder Gordon Ørskov Madsen tæt sammen med de politikere, der har indflydelse på folkeskolens økonomi. Og han er glad for samarbejdet og politikernes ambitioner om at sætte skolerne mere fri af den politiske og statslige styring.

“Men det er en udfordring af de helt store at sætte skolen fri, samtidig med at kommunernes økonomi er under voldsomt pres”, erkendte lærerformanden. “Lad mig give jer et eksempel: I Holbæk var glæden stor, da skolerne blev sat fri. Lærerne blev hørt og inddraget – de mærkede dét engagement, det giver at tage ansvar og sætte sit eget præg på tingene. Men nu er smilene stivnet. For i takt med at der kommer pres på udgifterne, tvinges skolerne til at trække i land på alt det gode, man satte i gang”.

“Vi vil gerne øge friheden”, lød det fra talerstolen. ” Men det er ikke frihed, når det blot er indflydelse på, hvordan man sparer folkeskolen ned under gulvbrædderne!”.

“Politikerne skal tage ansvar for skolens rammer og økonomi – og her fejler skiftende regeringer big time! Vi skal have en fælles folkeskole – også om 5, 10 og 50 år. Det kræver, at regering og Folketing prioriterer den og tager ansvar for økonomien. Det vil jeg gerne sende et meget, meget klart signal om her fra kongressen i dag".

Også i Danmarks Lærerforening hæfter man sig ved, at regeringen flere gange de seneste måneder har fundet milliarder og fremhæver landets gode økonomi.

Kastebold

“Næste år er der afsat sølle 35 millioner til folkeskolen på finansloven! Det er sådan cirka 70 kroner per elev. Samtidig vil regeringen give skattelettelser for milliarder. Det er dybt uansvarligt”, lød det på kongressen.

Folkeskolen er blevet kastebold mellem Christiansborg og kommunerne, oplever Gordon Ørskov Madsen:

“I regeringens optik har man styrket folkeskolen. Man har givet en lærermilliard og nogle millioner til udskudt skolestart og nedsat klasseloft i de yngste klasser. Og så er folkeskolen jo i øvrigt kommunernes ansvar".

"Men ude i kommunerne står man med milliardstore regninger til inflation, demografi og specialområder, der bare vokser".

"Og mens politikerne kaster bolden frem og tilbage, taber folkeskolen. Og med den fremtidens generationer. Fremtidens samfund”.

Opgaven lige nu er derfor at få politikerne til at forstå, at folkeskoledrift ikke bare er udgifter, men en vigtig investering i fremtiden. Det arbejder Lærerforeningen centralt og ikke mindst lokalt for, og der var ros fra talerstolen for de lokale lærerkredses indsats:

“Men vi kan ikke klare det her alene. Vi er dybt afhængige af vores evner til at skabe forpligtende samarbejder og stærke alliancer. Vi skal stå sammen med forældrene, lederne og kommunerne for at sikre investeringer i skolen. Og vi skal stå sammen i fagbevægelsen, med økonomer, politikere og mange andre, så vi kan få ændret Finansministeriets helt urimelige regnemodeller”, lød det fra formanden.

"Og skrot så den budgetlov!"

Vi skal ikke "sænke barren"

En god bid af formandens beretning handlede om lærere, der forlader jobbet – og hvad der skal til for at stoppe den udvikling:

“Alt for mange søger andre steder hen. Jeg møder dem tit, og mange fortæller samme historie: De brænder for deres fag, men arbejdsvilkårene gjorde, at skulle de fortsætte lærergerningen, måtte det være et andet sted end i folkeskolen”, sagde Gordon Ørskov Madsen.

Han fortalte om en ny undersøgelse fra professor Lotte Bøgh Andersen:

“Én pointe, jeg har hæftet mig ved, handler om ‘moralsk stress’ – et begreb, som flere andre forskere også har peget på”.

“Moralsk stress er, når man godt ved, hvad der er rigtigt at gøre, men man har ikke rammerne til at gøre det. Hvis man alt for ofte oplever ikke at kunne lykkes – så bliver der for langt mellem den lærer, man gerne vil være, og den lærer, man er”, forklarede lærerformanden.

“Jeg hører fra mange lærere, at de bliver bedt om at ’sænke barren’. Det ærgrer mig hver gang. Jeg ved godt, at ingen kan præstere 100 procent hele tiden, men ingen, der underviser børn og unge, skal blive bedt om at gå på kompromis med deres faglighed. Alle vores medlemmer bør kunne gå stolte på arbejde og gøre deres bedste. Det skal vi stræbe efter”, lød det.

Foruden arbejdet med at give den nye læreruddannelse luft under vingerne og DLF’s kamp for landsdækkende lærerstartsordninger fremhævede Gordon Ørskov Madsen også muligheden for at specialisere sig og udvikle sig undervejs i lærerlivet:

“Vi skal give muligheder for dem, der gerne vil fortsætte som vejledere, skolepsykologer, pædagogiske konsulenter eller ledere. Dem, som gerne vil arbejde med undervisningsmaterialer, med specialundervisning, voksenundervisning – eller i forvaltningen eller i ministeriet. Vi har brug for dygtige folk alle steder”, sagde han.

“Det handler også om, at man har tid og overskud til hinanden. At der er sammenhæng mellem tid og opgaver, så man kan gøre sit arbejde og bruge sin faglighed – uden at brænde ud. At man kan gå hjem med følelsen af, at ’i dag, der lykkedes jeg!’”

God undervisning …

Men det handler også om selve undervisningsopgaven, som ifølge lærerformanden er præget af lange lister af temaer og emner, man skal nå igennem. Og Christiansborg-politikerne har taget imod DLF’s ønske om helt nye læreplaner, et arbejde, som ser ud til snart at gå i gang. Og det skal være en inddragende proces:

”Ingen lærere skal opleve, at de har fået trukket nye Fælles Mål ned over hovedet”.

“Fornyelsen af læreplanerne løser ikke alt”, understregede Gordon Ørskov Madsen, ”men jeg tror på, at hvis vi lykkes her, så forbedrer vi folkeskolen og lærernes muligheder for at skabe god undervisning. Samtidig får vi mulighed for at få rykket fokus hen på pædagogikken og didaktikken. Og væk fra det snævre fokus på målbare færdigheder”.

“Eksaminer og prøver er i dag alt, alt for bestemmende for, hvordan undervisningen foregår – ikke mindst i de ældste klasser. Både lærere og elever bliver målt på resultater ved prøverne – og en eksamenskarakter i 9. klasse viser ikke alt, hvad du kan – eller hvem du er”.

… kræver god forberedelse

Men god undervisning kræver ikke kun et godt rammeværk: “Lene Tanggaard siger det meget præcist: Læreren skal have det faglige overskud til at respondere på det, eleverne er optaget af. Hvis man er dårligt forberedt, er man ikke improviserende, og så kan man ikke ret godt inddrage eleverne. Simon Skov Fougt, der er forskningsleder på Pirls-undersøgelsen, fremhæver, at den afgørende årsag til de dårlige læseresultater er lærernes manglende forberedelse. Også undervisningsministeren erkender, at det kræver mere forberedelse at skabe den gode, varierede undervisning. Og som han formulerer det, vil han også gerne ‘til lommerne’. Det kommer vi til at holde ham op på”, lovede lærerformanden.

150 år i 2024

Danmarks Lærerforening har jubilæum til næste år, og det fik også nogle ord med fra formanden:

“I snart 150 år har lærernes fagforening været med, når skolen og samfundet har udviklet sig. Og historien har vist, at når vi engagerer os, så har vi potentialet til at ændre verden – til det bedre”.

Med henvisning til de seneste år, sagde han:

“Det er ikke uden stolthed i stemmen, at jeg kan sige, at Danmarks Lærerforening i dag står et stærkere sted. Vi har skabt en ny position – en position med potentialer. Vi bliver set som en respekteret skolepolitisk aktør. En indflydelsesrig samarbejdspartner. En troværdig aftalepart. Når vi taler, bliver der lyttet”.

“Kunne jeg ønske mig flere resultater? Flere konkrete forbedringer, der kan mærkes helt ude på arbejdspladserne? Ja, så absolut. Men vi har taget store skridt i den rigtige retning”.