Torsdag den 12. oktober skal undervisningsministeren argumentere for, hvorfor regeringen vil spare på midlerne til CFU'erne.

Tesfaye skal i samråd om nedskæringer på CFU

SF har kaldt både undervisningsministeren og uddannelsesministeren i samråd om skole- og uddannelsesbesparelserne i regeringernes finanslovsforslag.

Publiceret

Regeringen foreslår at tage 41 millioner kroner fra midlerne til Center for Undervisningsmidler (CFU), hvor skoler og lærere kan låne klassesæt af bl.a. bøger og fysiske materialer til brug i undervisningen. 

Finanslovsforslaget rummer også besparelser på den forberedende grunduddannelse FGU for unge, der ikke er klar til en ungdomsuddannelse efter folkeskolen og på gymnasieområdet.

Er den manglende prioritering af området et udtryk for regeringens ambitioner på skole- og uddannelsesområdet? Det spørger SF-ordførerne Jacob Mark og Astrid Carøe om, når de har kaldt undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) og uddannelsesminister Christina Egelund (M) i samråd torsdag den 12. oktober.

De to SF-politikere har bedt ministrene redegøre for besparelserne på skole- og uddannelsesområdet i finanslovsforslaget og om konkret at redegøre for besparelserne på CFU, FGU og tilskud til gymnasier i yderområderne. 

Spareplaner har rystet folkeskoleverdenen

Regeringen lægger op til at skære cirka 20 procent af bevillingerne til CFU'er, der bor på professionshøjskolerne rundt omkring i Danmark. 

CFU'erne gør det i høj grad muligt for skoler og lærere at supplere undervisningsportalerne med fysiske bøger og fysiske genstande, der kan bruges i undervisningen. Det har flere lærere berettet om på folkeskolen.dk.

"Allerede i dette skoleår har jeg booket 3 materialekasser til min matematikundervisning – og jeg er ikke færdig med at booke endnu", skriver fx matematiklærer Micky Lindhardt på sin blog på folkeskolen.dk.

"Klassesættene af relevant og nutidig litteratur bliver fortid. Artefakter der lånes til afprøvning af nye lokale pædagogiske idéer bliver fortid", lyder det også fra lærer og it-vejleder Lis Zacho

Og formand for Danmarks Lærerforenings undervisningsudvalg Regitze Flannov kalder det 'skørt og uforståeligt', at man vil spare på CFU:

"Undervisningsministeren vil forny folkeskolens fagrække og skabe bedre balance mellem både teori og praksis og mellem analoge og digitale læremidler. Det vil vi meget gerne være med til. Men her har CFU’erne altså nogle meget vigtige kompetencer, som har betydning for kvalitet i undervisningen på alle landets folkeskoler. I det lys virker det helt uforståeligt at spare på CFU".