Besparelser

København: 1½ måned efter budgettet skal skolerne spare 23 mio. kr.

Børne og ungdomsudvalget i København har netop fået at vide, at antallet af børn i specialtilbud er vokset yderligere svarende til 40 mio. kr. næste år. 23 millioner skal dækkes af de københavnske folkeskoler. 

Publiceret Senest opdateret

"Det er forvaltningens vurdering, at budget 2024 er i balance med de tilførte midler, iværksatte tiltag og finansiering af de specifikke udfordringer, og at der derfor ikke er behov for at reducere yderligere i budgetudmeldingen", hed det i det budget for 2024, som Borgerrepræsentationen i København vedtog den 6. oktober. Nu, halvanden måned senere, har forvaltningen opdaget en yderligere vækst i antallet af børn i specialtilbud - og dermed lagt en ekstra udgift på 40 millioner kroner over på skole- og børneområdet. 23 millioner kroner skal hentes på de almindelige folkeskoler. Det er ifølge et rettelsesblad til budgettet, som politikerne netop er blevet præsenteret for en genberegning af prognosen for antallet af elever i specialundervisning, der viser, at der kommer yderligere 100 ekstra elever i specialskolerne og 65 børn i specialdagtilbud og den københavnske skolefritidsordning KKFO.  Folkeskolen har spugt børne og ungdomsforvaltningen til, hvordan elevantallet har kunnet ændre sig så meget på en måned, men endnu ikke fået svar.

Folkeskolen skal betale 77 procent 

Ved vedtagelsen af budgettet for næste år blev det aftalt, at hvis der alligevel mod forventning kom stigende udgifter til specialområdet, så skulle de fordeles med en andel svarende til områdernes andel. Det betyder, at de 10 mio. kr. i merudgifter på dagtilbudsområdet betales med 92 procent af de almindelige dagtilbud og 8 procent af specialtilbuddene. Og på skoleområdet deles merudgiften med ca. 77 procent på almenskolerne og ca. 23 procent på specialområdet. Folkeskolerne skal altså spare ca. 23 millioner kroner ekstra på næste års budget og specialskolerne 7 mio. kr.

"Vi har ikke før oplevet, at man så hurtigt er gået fra et budget i balance til et budget i ubalance", siger formand for Københavns Lærerforening Katrine Fylking i dag til Berlingske. "40 millioner kroner er rigtig mange penge, og det er dybt bekymrende, at der ikke er sket en involvering af os i de faglige organisationer forinden".