Bachelorprojekt

Regnestrategi i procent

Emma Didriksen og Sofie Bak er indstillet til Lærerprofession.dk for deres bachelorprojekt om, hvilken indflydelse lærernes overbevisning om matematikundervisningen har på elevernes strategirigdom.

Lektor fra VIA Aarhus, Kaj Østergaard, har indstillet Emma Didriksen og Sofie Bak til en pris for deres bachelorprojekt med følgende begrundelse:

"Projektet formår på fremragende vis at belyse elevers udvikling af fleksible og adaptive regnestrategier indenfor procentregning med udgangspunkt i aktuel matematikdidaktisk forskning i udvikling af regnestrategier. 

Projektet inddrager desuden et nyt perspektiv i form af betydning af lærernes overbevisning om matematikundervisning for elevernes strategirigdom, og giver konkrete ideer til, hvordan lærerne kan arbejde med udvikling af elevernes strategier."

Hent projektet her:

Regnestrategi i procent

Gode projekter

Lærerprofession.dk præsenterer og offentliggør de bedste bachelorprojekter fra læreruddannelsen og de bedste pædagogiske diplomprojekter fra skoleområdet.

Et projekt indstilles af eksaminator og censor. Se indstillingsskema og tidsfrist på sitet.

Uafhængige dommere - lærere, skoleledere, skolechefer, undervisere fra læreruddannelsen og forskere -finder hvert år tre projekter, der tildeles priser. Læs om formålet og se dommerkomiteerne på Lærerprofession.dk

Lærerprofession.dk drives i fællesskab af Danske Professionshøjskoler og fagbladet Folkeskolen/Folkeskolen.dk. Projektet støttes af LB Forsikring, Gyldendal Uddannelse, Akademisk Forlag, Hans Reitzels Forlag, Forlaget Klim, Jydsk Emblem Fabrik A/S og Sinatur Hotel & Konference.