Bachelorprojekt

Frederik og Anne-Line

Translanguagings plads i engelsk­undervisningen

Anne-Line Kristensen og Frederik Lund Kjeldsen er indstillet til Lærerprofession.dk for deres bachelorprojekt om, hvilken betydning brugen translanguaging har for flersprogede elevers fremmedsprogstilegnelse i engelskundervisningen i 5. klasse.

Lektor fra UCN Aalborg, Lene Løkkegaard, har indstillet Anne-Line Kristensen og Frederik Lund Kjeldsen til en pris for deres bachelorprojekt med følgende begrundelse:

"De to elever undersøger en nye tilgang, hvor engelsklæreren tilrettelægger undervisningen med en bevidsthed om, at flersprogede elever har gavn af at inddrage flere sprog herunder deres modersmål i fremmedsprogstilegnelsen.

Projektet giver faglig indsigt, overblik og udblik og er meget interessant som professionel og kollegial læsning.

Hent projektet her: 

Translanguagings plads i engelskundervisningen

Gode projekter

Lærerprofession.dk præsenterer og offentliggør de bedste bachelorprojekter fra læreruddannelsen og de bedste pædagogiske diplomprojekter fra skoleområdet.

Et projekt indstilles af eksaminator og censor. Se indstillingsskema og tidsfrist på sitet.

Uafhængige dommere - lærere, skoleledere, skolechefer, undervisere fra læreruddannelsen og forskere -finder hvert år tre projekter, der tildeles priser. Læs om formålet og se dommerkomiteerne på Lærerprofession.dk

Lærerprofession.dk drives i fællesskab af Danske Professionshøjskoler og fagbladet Folkeskolen/Folkeskolen.dk. Projektet støttes af LB Forsikring, Gyldendal Uddannelse, Akademisk Forlag, Hans Reitzels Forlag, Forlaget Klim, Jydsk Emblem Fabrik A/S og Sinatur Hotel & Konference.