Bachelorprojekt

Amalie Schultz Ehmsen

Yes, of course I prompt

Christian Boe Brogaard Nielsen og Amalie Schultz Ehmsen er indstillet til Lærerprofession.dk for deres bachelorprojekt om at sætte fokus på lærernes brug af kunstig intelligens som værktøj til deres forberedelse af engelskundervisningen med fokus på den interkulturelle kompetence.

Lektor fra KP, Lone Krogsgaard Svarstad, har indstillet Christian Boe Brogaard Nielsen og Amalie Schultz Ehmsen til en pris for deres bachelorprojekt med følgende begrundelse:

Christian Boe Brogaard Nielsen

"Projektet er et vigtigt bidrag til kritisk refleksion over potentialer i engelsklæreres brug af AI i planlægning af undervisning med særligt fokus på kultur- og indholdsdimensionen i faget.

 Og tilmed et ualmindeligt velskrevet projekt, som demonstrerer solide metodiske kompetencer, et fagligt overblik på et usædvanligt højt niveau og ikke mindst overbevisende kompetencer i at forbinde teori og praksis."

Helt konkret har  Christian Boe Brogaard Nielsen og Amalie Schultz Ehmsen undersøgt, hvordan lærerne bruger sprogmodellerne som led i undervisningsforberedelsen, og hvordan de hertil forholder. 

Hent projektet her: 

Yes, of course i promt

Gode projekter

Lærerprofession.dk præsenterer og offentliggør de bedste bachelorprojekter fra læreruddannelsen og de bedste pædagogiske diplomprojekter fra skoleområdet.

Et projekt indstilles af eksaminator og censor. Se indstillingsskema og tidsfrist på sitet.

Uafhængige dommere - lærere, skoleledere, skolechefer, undervisere fra læreruddannelsen og forskere -finder hvert år tre projekter, der tildeles priser. Læs om formålet og se dommerkomiteerne på Lærerprofession.dk

Lærerprofession.dk drives i fællesskab af Danske Professionshøjskoler og fagbladet Folkeskolen/Folkeskolen.dk. Projektet støttes af LB Forsikring, Gyldendal Uddannelse, Akademisk Forlag, Hans Reitzels Forlag, Forlaget Klim, Jydsk Emblem Fabrik A/S og Sinatur Hotel & Konference.