Bachelorprojekt

Dyk ned i dybet

Anna Dubgaard Fahl og Amalie Naur Sørensen er indstillet til Lærerprofession.dk for deres bachelorprojekt om at undervise i kompleks børnelitteratur. 

Lektor fra UCN Aalborg, Bodil Christensen, har indstillet Anna Dubgaard Fahl og Amalie Naur Sørensen til en pris for deres bachelorprojekt med følgende begrundelse:

"De skriver klogt og godt, de to bachelordimittender. De har taget fat på et svært område: kompleks børnelitteratur, og de får sat de komplekse tekster i spil i skolen på den måde, så det kan lykkes for flere børn at se sig selv i litteraturen.

Flere og flere børn og unge mistrives. Hver tiende lider af psykisk sygdom. Der er stigende antal underretninger til kommunen, en verden fyldt med krig, alkoholmisbrug og den fortsat høje selvmordsrate. Det lyder alt sammen bælgmørkt - men det er en del af den virkelighed, som flere af landets børn vokser op i. Det er samtidig en virkelighed, man som lærer ikke kan ændre.

Et væld af børnelitteratur, som ikke har berøringsangst for ovenstående problematikker, har alligevel fundet vej til de bogreoler, som før bugnede med titler om bedste veninder, ponyer, fodbold og forelskelse. Derfor er det vigtigt med en porblemformulering, der lyder: Hvordan kan man som lærer på mellemtrinnet udføre en undervisning med afsæt i tabuiseret, kompleks børnelitteratur, og hvorledes kan man gennem litteratursamtalen hjælpe elever med at opnå indsigt og en fælles forståelse for andre menneskers livssituation?"

Mere specifikt har Anna og Amalie undersøgt, hvordan man som lærer på mellemtrinnet kan udføre en undervisning med afsæt i tabuiseret, kompleks børnelitteratur, og hvorledes man gennem litteratursamtalen kan hjælpe elever med at opnåindsigt og en fælles forståelse for andre menneskers livssituation

Hent projektet her:

Dyk ned i dybet

Gode projekter

Lærerprofession.dk præsenterer og offentliggør de bedste bachelorprojekter fra læreruddannelsen og de bedste pædagogiske diplomprojekter fra skoleområdet.

Et projekt indstilles af eksaminator og censor. Se indstillingsskema og tidsfrist på sitet.

Uafhængige dommere - lærere, skoleledere, skolechefer, undervisere fra læreruddannelsen og forskere -finder hvert år tre projekter, der tildeles priser. Læs om formålet og se dommerkomiteerne på Lærerprofession.dk

Lærerprofession.dk drives i fællesskab af Danske Professionshøjskoler og fagbladet Folkeskolen/Folkeskolen.dk. Projektet støttes af LB Forsikring, Gyldendal Uddannelse, Akademisk Forlag, Hans Reitzels Forlag, Forlaget Klim, Jydsk Emblem Fabrik A/S og Sinatur Hotel & Konference.