Bachelorprojekt

"Jeg er jo ikke en pind kreativ"

Maria Sand Christensen og Amalie Julie Gade er indstillet til Lærerprofession.dk for deres bachelorprojekt om arbejdet med, hvordan en skærpet forståelse af kreativitetsbegrebet hos dansklærere kan kvalificere litteraturundervisningen.

Lektor Bodil Christensen fra UCN Aalborg har indstillet Maria Sand Christensen og Amalie Julie Gade til en pris for deres bachelorprojekt med følgende begrundelse:

KIDM-projektet, den undersøgende tilgang til undervisning, et øget fokus på “kreative tilgange” til undervisning fylder i skolens hverdag. “Kreativitet” er et meget flydende begreb, men i dette bachelorprojekt giver de to eksaminander et bud på, hvordan en skærpet forståelse af kreativitetsbegrebet hos dansklærere, kan kvalificere litteraturundervisningen. De formår at trække linjen fra de pædagogiske fyrtårne Gert Biesta, Dewey og Tanggaard, til litteraturforskeren Rita Felski og herfra til den mere didaktisk orienterede Ayoe Quist Henkel.

Forskning, analyse heraf og sammenhængen med de empiriske undersøgelser hænger sammen på fremragende vis.

Det er et interessant projekt, velskrevet og fagligt velfunderet.

Mere specifikt har Amalie og Maria altså undersøgt, hvordan en skærpet forståelse af kreativitetsbegrebet i danskfagets kan kvalificere litteraturundervisningen.

Hent projektet her:

"Jeg er jo ikke en pind kreativ"

Gode projekter

Lærerprofession.dk præsenterer og offentliggør de bedste bachelorprojekter fra læreruddannelsen og de bedste pædagogiske diplomprojekter fra skoleområdet.

Et projekt indstilles af eksaminator og censor. Se indstillingsskema og tidsfrist på sitet.

Uafhængige dommere - lærere, skoleledere, skolechefer, undervisere fra læreruddannelsen og forskere -finder hvert år tre projekter, der tildeles priser. Læs om formålet og se dommerkomiteerne på Lærerprofession.dk

Lærerprofession.dk drives i fællesskab af Danske Professionshøjskoler og fagbladet Folkeskolen/Folkeskolen.dk. Projektet støttes af LB Forsikring, Gyldendal Uddannelse, Akademisk Forlag, Hans Reitzels Forlag, Forlaget Klim, Jydsk Emblem Fabrik A/S og Sinatur Hotel & Konference.