Bachelorprojekt

Lasse og Mads

Kroppen i og på spil i idrætsundervisningen

Mads Kildal Christensen og Lasse Einspannier er indstillet til Lærerprofession.dk for deres bachelorprojekt om arbejdet med, hvordan der kan arbejdes med relationer, så eleverne tør at sætte deres krop i og på spil , og dermed fremme den aktive deltagelse i idrætsundervisningen

Lektor fra UC Syd, Tine Hedegaard Bruun, har indstillet Mads Kildal Christensen og Lasse Einspannier til en pris for deres bachelorprojekt med følgende begrundelse:

"Det er et projekt, der i særlig grad demonstrerer, hvilken betydning det kan have, når studerende kontinuerligt over længere tid arbejder med empiriindsamling via video. Videomaterialet omsættes til cases og analyserne af dem fremstår tydelige, hvilket betyder at de studerende peger på nogle parameter som er med til at fremme den aktive deltagelse - både set ud fra et lærer- og elevperspektiv."

Mere specifikt har Mads og Lasse undersøgt, hvordan den aktive deltagelse hos eleverne i udskolingen kan fremmes, så eleverne tør være fuld deltagende. I stedet for at svinge mellem forskellige grader af deltagelse eller intet.

Hent projektet her:

Kroppen i og på spil i idrætsundervisningen

Gode projekter

Lærerprofession.dk præsenterer og offentliggør de bedste bachelorprojekter fra læreruddannelsen og de bedste pædagogiske diplomprojekter fra skoleområdet.

Et projekt indstilles af eksaminator og censor. Se indstillingsskema og tidsfrist på sitet.

Uafhængige dommere - lærere, skoleledere, skolechefer, undervisere fra læreruddannelsen og forskere -finder hvert år tre projekter, der tildeles priser. Læs om formålet og se dommerkomiteerne på Lærerprofession.dk

Lærerprofession.dk drives i fællesskab af Danske Professionshøjskoler og fagbladet Folkeskolen/Folkeskolen.dk. Projektet støttes af LB Forsikring, Gyldendal Uddannelse, Akademisk Forlag, Hans Reitzels Forlag, Forlaget Klim, Jydsk Emblem Fabrik A/S og Sinatur Hotel & Konference.