Bachelorprojekt

idræt basketball modelfoto #gratis #fsgratis

Bachelorer: Krop, bevægelse og deltagelse

Emma Sundahl Wilkinson og Lisa Møller Larsen er indstillet til Lærerprofession.dk for deres bachelorprojekt, hvor de har undersøgt elevers oplevelser i idrætsundervisningen. 

Emma og Lisa

Lektor Henrik Taarsted Jørgensen fra Via University College har indstillet Emma Sundahl Wilkinson og Lisa Møller Larsen til en pris for deres bachelorprojekt med følgende begrundelse:

Der er tale om en gennemarbejdet opgave, som tager fat i en relevant problemstilling. Opgaven har en tydelig sammenhæng med anvendelse af relevant teori og forskning og der indeholder et grundigt metodeafsnit med relevante etiske overvejelser. 

Emma Sundahl Wilkinson og Lisa Møller Larsen har mere specifikt undersøgt, hvilken indflydelse det har på elevers deltagelse, at krop og bevægelse er genstandsfelt i idrætsundervisningen.

Hent projektet her: 

"Krop, bevægelse og deltagelse En undersøgelse af elevers oplevelser i idrætsundervisningen"

Gode projekter

Lærerprofession.dk præsenterer og offentliggør de bedste bachelorprojekter fra læreruddannelsen og de bedste pædagogiske diplomprojekter fra skoleområdet.

Et projekt indstilles af eksaminator og censor. Se indstillingsskema og tidsfrist på sitet.

Uafhængige dommere - lærere, skoleledere, skolechefer, undervisere fra læreruddannelsen og forskere -finder hvert år tre projekter, der tildeles priser. Læs om formålet og se dommerkomiteerne på Lærerprofession.dk

Lærerprofession.dk drives i fællesskab af Danske Professionshøjskoler og fagbladet Folkeskolen/Folkeskolen.dk. Projektet støttes af LB Forsikring, Gyldendal Uddannelse, Akademisk Forlag, Hans Reitzels Forlag, Forlaget Klim, Jydsk Emblem Fabrik A/S og Sinatur Hotel & Konference.