EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i Odense Lærerforening

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING  i Odense Lærerforening

Da Anne-Mette Kæseler Jensen har trukket sig som formand for Odense Lærerforening, indkalder styrelsen i overensstemmelse med vedtægternes § 18 til ekstraordinær generalforsamling ONSDAG DEN 24. NOVEMBER 2021 KL. 19:00 (Ankomst fra kl. 18:30) Koncerthuset Comwell H.C. Andersen Odense - Pro Musica salen. Se dagsorden på https://www.odenselaererforening.dk eller via link i dette opslag. En enig styrelse indstiller Charlotte Holm til posten som kredsformand. Med venlig hilsen Odense Lærerforening

Start dato: 24. november 2021
Hjemmeside: http://www.odenselaererforening.dk/media/14764195/dagsorden-ekstraordinaer-gf-2021-underskrevet.pdf
Pris:

Oprettet: 15. oktober 2021