Besparelser

Elevernes skoledage bliver kortere, samtidig med at lærernes bliver længere. Så både fællestillidsrepræsentant Stine Baad Clausen og skoleleder Thomas Dandanell er usikre på, om det overhovedet kan lade sig gøre på alle skoler at finde plads på skemaet.

Bunden opgave: Find 2,7 mio. kr. i lærernes arbejdstidsaftale

En sydsjællandsk kommune skal spare, så efter sommerferien skal lærerne til at undervise flere timer om ugen. Fællestillidsmanden og en skoleleder er dog usikre på, om der er plads nok på skemaet til de flere timer.

Publiceret

”Vi skal spare 2,7 millioner kroner på lærernes arbejdstidsaftale”, fortalte fællestillidsrepræsentant i Faxe Kommune på Østsjælland Stine Baad Clausen i fagbladet Folkeskolen, der udkom i sidste uge.

Folkeskolen.dk har ringet fællestillidsrepræsentanten op og spurgt, hvordan det er muligt.

”Det var jo et benspænd for vores forhandlinger i år, at vi skulle finde 2,7 mio. kr., og den eneste måde at finde pengene var jo ved at kigge på lønkronerne, så derfor var vi nødt til at hæve det maksimale undervisningstimetal for at komme i mål. Samlet betyder det 5-6 færre lærerstillinger i kommende skoleår”, fortæller Stine Baad Clausen, der også er næstformand i Lærerkredsen Faxe Vordingborg.

”Vi vurderede, at det er bedre at have en lokalaftale end ikke at have en. Og kommunen har ikke pengene. Men vi er enige om, at så snart det bliver muligt, skal vi gøre det anderledes”, siger hun.

"Det er træls"

Resultatet er en aftale, hvor det maksimale undervisningstimetal hæves fra 790 timer om året for hver lærer til 820 timer om året.

”Der bliver en del, der får 27 lektioner om ugen, og det er grundlæggende for meget. Det er træls”, konstaterer fællestillidsrepræsentanten. 

”Vi ved, at det betyder, at det bliver sværere at rekruttere lærere, og at vi skal gøre en kæmpe indsats for at styrke arbejdsfællesskabet”, siger hun.

Faxe Kommune har også sat ind for at omlægge PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, red.), så konsulenterne hurtigere kan komme skolerne til hjælp, når der er brug for det.

Men de er vel også pressede?

”Ja, det er de, men vi kigger på, om vi kan ændre kulturen og bruge resurserne bedre, så de bruger mindre tid på PPV-vurderinger og test og derved får bedre mulighed for at understøtte lærerne ude i praksis”, siger Stine Baad Clausen.

Usikkert om pengene kan findes

Hvis man har 820 undervisningstimer om året, så får man også næsten 10.000 kr. ekstra i årsløn som følge af det forhøjede undervisningstillæg for timer ud over 750.

Det kan lærerne vel glæde sig over?

”Det synes jeg er en kedelig måde at sige det på. Jeg har ikke hørt nogen sige, at det var en trøst – man vil meget hellere have ordentlige arbejdsforhold”, understreger Stine Braad Clausen. 

Men den ekstra udgift til undervisningstillægget er en af grundene til, at hun og Lærerkredsen er usikre på, om det overhovedet vil lykkes at spare de nødvendige millioner, selvom lærerne løber stærkere.

”Vi har bedt om beregningerne, men endnu ikke fået dem”.

Men der er også en anden grund til, at Stine Baad Clausen ikke er sikker på, projektet kan lykkes:

”For samtidig har skolerne besluttet om at forkorte elevernes skoletid yderligere og konvertere til co-teaching. Og så er det spørgsmålet, om der overhovedet er skemaplaceringer til, at en lærer kan have 27 timer”, forklarer hun og henviser især til de to skoler i Faxe Kommune, der kun har indskoling og mellemtrin. 

"Der kan det blive vanskeligt selv med to lærere i timerne at få skemaet til at gå op, så mange lærere har 27 lektioner, inden eleverne skal hjem fra skole".

Skolechef "er selv spændt på, om det kan lade sig gøre"

Og det bekræfter Thomas Dandanell Nielsen, der er leder af Midtskolen, som fra august bliver konstitueret skolechef i Faxe.

”Jeg er selv spændt på, om det kan lade sig gøre skemamæssigt. Der skal helt sikkert lidt snilde til – og noget held”, erkender Thomas Dandanell.

Han er også enig med den lokale lærerkreds i, at det er en dårlig ide, at der skal skrues op for hver enkelt lærers undervisningstid.

”De er pressede nok i forvejen, så jeg ville da ønske, jeg ikke skulle lægge en lektion mere på lærerne”.

Forhandlingerne om kommunernes økonomi er på vej ind i slutspurten, og formanden for Børn & Læringsudvalget i Faxe Kommune, Mikkel Dam, Liberal Alliance, er en af de sjællandske skolepolitikere, der for nylig har henvendt sig børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye om udhulingen af folkeskolernes økonomi.