Byretten ville gerne give Erik Schmidt lov til at efterprøve sin advarlsel, men Odense Kommune vil have sagen afvist ved landsretten.
Byretten ville gerne give Erik Schmidt lov til at efterprøve sin advarlsel, men Odense Kommune vil have sagen afvist ved landsretten.

Odense vil ikke bøje sig for byretten i Erik Schmidt-sag

Odense Kommune har nu besluttet at kære byrettens afgørelse i Erik Schmidt-sagen. "Helt absurd og kafkask", siger lærerformand Anders Bondo Christensen.

Publiceret

Erik schmidt-sagen over tid

15. maj 2014:

Tjenstlig samtale. Dagsordenen for samtalen var Erik Schmidtsangiveligt negative adfærd og negative attitude, der særligt varkommet til udtryk på et personalemøde den 7. maj 2014.

21. maj 2014:

Erik Schmidt opsiger sin stilling ved Odense Kommune.

2. juni 2014

Erik Schmidt tildeles en tjenstlig advarsel på grund afnegativitet i forhold til forandringerne på Agedrup Skole. »Dettekommer ofte til udtryk på fællesmøder, hvor du har negativeholdninger og synspunkter«, står der i advarslen.

Efteråret 2014

Erik Schmidt og Danmarks Lærerforening forsøger at få OdenseKommune til at udpege en forhørsleder, der kan forestå en tjenstligundersøgelse. Kommunen vil ikke, fordi Erik Schmidt stoppede påAgedrup Skole med udgangen af sidste skoleår og derfor ikke længereer ansat af kommunen.

15. januar 2015

Erik Schmidt og Danmarks Lærerforening stævner Odense Kommune iet forsøg på at få kommunen til at anerkende, at advarslen eruberettiget.

Foråret 2015

Odense Kommune kommune vil have afvist søgsmålet.

26. april 2016:

Byretten i Odense afsiger i en kendelse, at Erik Schmidt kan fålov til at prøve sin sag.

Maj 2016:

Odense Kommune vil have procesbevillingsnævnet til at givekommunen lov til at lade landsretten afprøve om sagen skalafvises.

Efteråret 2016:

Landsretten forventes at tage stilling til, om advarslen tilErik Schmidt kan afprøves.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Var Odense kommune på lovlig grund, da kommunen gav lærer Erik Schmidt en tjenstlig advarsel på grund af 'negative holdninger og synspunkter'?

Det spørgsmål vil Erik Schmidt og hans fagforening Danmarks Lærerforening gerne have efterprøvet, og det har byretten for nylig sagt god for. Men Odense Kommune giver ikke op. Kommunen vil nu have landsretten til at afvise en efterprøvning af kommunens sagsbehandling.

Først forsøgte Erik Schmidt og DLF at få en tjentslig undersøgelse af advarslen: Det blev afvist af Odense Kommune, fordi Erik Schmidt ikke længere er ansat i kommunen.

Herefter stævnede Erik Schmidt og DLF Odense for at få kommunen til at trække advarslen tilbage. Men kommunen returnerede stævningen ved at bede byretten om at afvise sagen.

Erik Schmidt vandt den 26. april i år med dommerstemmerne 2-1 i byretten retten til at få efterprøvet sin sag. Odense Kommune vil nu have landsretten til at vurdere om den kendelse var korrekt. Lærerforeningsformand Anders Bondo Christensen forstår ikke, hvorfor kommunen vil gå så langt for at undgå at efterprøve lovligheden af advarslen.

Kafkask

Anders Bondo er uforstående over for, at Odense Kommune på den ene side vil have mulighed for at give advarsler efter medarbejderen har sagt op. Og på den anden side ikke vil have efterprøvet advarslen, fordi medarbejderen ikke længere er ansat i kommunen.

"Det er der, hvor det bliver helt absurd. Man synes en medarbejder der er på vej ud, skal have en advarsel med på vejen, og så må han ikke få den prøvet, fordi han har sagt op. Det er kafkask", siger Anders Bondo Christensen.

Nina Korch Hult, der er forhandlingschef i Odense Kommune, oplyser per mail:

"Der er tale om en personalesag og en verserende retssag, hvorfor Odense Kommune ikke kan kommentere nærmere herpå".

Odense Kommune har ansøgt procesbevilingsnævnet om tilladelse til at kære - og dermed afprøve - Retten i Odenses kendelse. Eftersom byrettens afgørelse var splittet, er det forventeligt, at procesbevillingsnævnet giver tilladelse til, at sagen kæres.

Powered by Labrador CMS