I dag var første retsdag i sagen om Erik Schmidts advarsel.
I dag var første retsdag i sagen om Erik Schmidts advarsel.

Uenighed i retten: Råbte Erik Schmidt i affekt på et lærermøde?

Et personalemøde på Agedrup Skole står centralt i retssagen om en tjenstlig advarsel til lærer Erik Schmidt. Vidnerne husker mødet meget forskelligt og er uenige om, hvorvidt Erik Schmidt råbte og var i affekt, eller han bare var kritisk.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Var det berettiget, at Erik Schmidt i 2014 fik en tjenstlig advarsel for sin "negative attitude" og "negative holdninger og synspunkter" på personalemøder på Agedrup Skole?

Det spørgsmål  behandler retten i Odense i dag og i morgen med afhøring af dels de to hovedaktører, skoleleder Mohammed Bibi, der gav advarslen på vegne af Odense Kommune, og lærer Erik Schmidt - dels en række tidligere og nuværende ansatte på Agedrup Skole.

Efter retsmødet i dag står det klart, at hændelser på et personalemøde den 7. maj 2014 var den udløsende anledning til den tjenstlige advarsel. Til gengæld er det efter vidneudsagnene ikke helt klart, hvad der præcist blev sagt på mødet, da bølgerne gik højt.

Mødet var det det fjerde for skoleleder Mohammed Bibi, efter han tiltrådte i marts 2014. På et forudgående møder havde han præsenteret lærergruppen for en ny vision. På et andet møde for en ny struktur, hvor man skulle flytte fokus fra faglærere til færre, kendte, lærere.

En fejl fik mødet den 7. maj til at gå helt i hårdknude. På mødet skulle næste skoleår planlægges, men da lærergruppen fik fremlagt en tabel med undervisningstid og forskellige forberedelsesfaktorer blev stemningen meget negativ.

Den tidligere viceskoleleder OK (vidnerne optræder ved initialer i denne artikel) fortalte, at lærerne ikke skulle have set den tabel:

"Det var ikke meningen, den skulle have været oppe på væggen, det var ledelsens interne arbejdspapir. Vi sad med en computer og ved et forkert klik kom den op", fortalte OK i sin vidneforklaring.

Tabellen ramte mødet som lidt af en bombe. Den matematikkyndige lærer CA fortalte:

"Vi ser et regneark med tal ud for forskellige koefficienter. Det reagerer jeg på. Jeg er matematisk anlagt, og jeg spørger ind til, om det er i forhold til de undervisningstimer, man skal have. Ledelsen siger, at de har balanceret det. På den baggrund kan de regne ud, hvor meget undervisning, lærerne skal have. Debatten bliver lidt mere ophedet, da der begynder der bliver lagt op til, at forberedelsestiden kan være individuel. Så spørger Erik (Schmidt - red.) ind til, om den enkelte lærer kan få individuel forberedelsestid".

Tidligere viceskoleleder OK berettede, at skoleleder Mohammed Bibi forsøgte at lukke ned for regnearket, der blev præsenteret for lærergruppen ved en fejl.

Advokat Søren Skjerbek, der repræsenterer Odense Kommune, havde i sin indledende forelæggelse forklaret, "netop tildelingen af tid og dermed også forberedelse er en af de mest gennemgribende ændringer med Lov 409. Det var ikke nyt indhold. Erik Schmidt mistede som den eneste medarbejder på det pågældende møde besindelsen og begyndte at råbe meget højt".

Og skoleleder Mohammed Bibi forklarede om lovgrundlaget:

"'Balanceret reduktion' er centralt i Lov 409. Det betyder, at det samlede antal opgaver skal svare til et fuldtidsarbejde. Nogle har været lærere i mange år og har få klasser og andre, der har mange klasser, elever og forældre, skal have en anden tid til opgaven".

Men mistede Erik Schmidt besindelsen, da han spurgte ind til den nævnte tabel? På det punkt pegede vidneforklaringerne i meget forskellige retninger. Alle var enige om, at mødet blev ophedet og en stor del af lærergruppen blev oprørte, men blev der råbt og bandet?

Ledelsen: Erik Schmidt var i affekt

Ifølge skoleleder Mohammed Bibi og tidligere viceskoleleder OK, så er svaret ja - der blev råbt og bandet:

"Erik ville se de kriterier, der lå bag den individuelle tildeling. Jeg bliver provokeret og siger, at det er et ledelsesværktøj - og man har ikke krav på at se de tal, der ligger bag regnearket", forklarede skolelederen ogfortalte om de følgende hændelser:

"Erik tænder fuldstændig af. Det er grænseoverskridende. Han slår i bordet - skubber stolen ud bag sig og rejser sig op. Han beskylder mig for at udøve lukket ledelse. Han står op og peger på mig og siger, 'det her kan du ikke gøre Mohammed'". Erik var i affekt, og han råber højt: 'Nu må det her vanvid - fandeme - stoppe'. Og siger med lidt mere dæmpet toneleje, at han er skuffet over viceskolelederen. Herefter bevæger han sig demonstrativt rundt i rummet. Jeg besvarer ikke Eriks angreb. Jeg vælger at tælle til ti. Og vi kommer videre med mødet", fortalte Mohammed Bibi på retsmødet.

Han forklarede desuden, at også andre stillede kritiske spørgsmål, men ingen råbte eller slog i bordet.

I den tjenstlige advarsel står: "Det (er) ledelsens klare opfattelse, at du, som den eneste medarbejder på det pågældende møde, mistede besindelsen og i ren affekt begyndte at råbe meget højt".

Efter mødet kørte Mohammed Bibi hjem med en mærkelig fornemmelse i kroppen:

"Jeg har siddet overfor bandemedlemmer og konfiskeret våben, men jeg er aldrig blevet råbt af foran en større gruppe medarbejdere. Jeg taler episoden igennem med viceskolelederen, der er ligeså rystet, som jeg er. Jeg så Eriks udfald som en måde at tryne mig på foran et personale. Det var en måde at manifestere sin position på - det strider mod mit ideal om, at være professionel og have en god tone", forklarede Mohammed Bibi.

"Erik råber: 'Nu må dette vanvid fandengaleme høre op', mens han rejser sig op og slår i bordet. Nærmest samtidigt. Drejer sig over mod mig og siger: 'Dig (...), er jeg godt nok skuffet over'", fortalte viceskolelederen om episoden.

Lærere: Erik sad ned og råbte ikke

CA, der som den første begyndte at spørge ind til regnearket, fortæller, at han havde et godt udsyn til meningsudvekslingen mellem Erik Schmidt og skolelederen:

"Erik sad to meter fra Mohammed, det var næsten de to personer i rummet, der sad var tættest på hinanden. Ordstyreren var lidt sat ud af spillet i en periode. Jeg mindes ikke, at han rejste sig op. Det ord, der dækker mest er 'vred'. Jeg kan ikke huske, hvad der ordret blev sagt, men jeg ville have hæftet mig ved det, hvis Erik havde bandet", sagde CA.

TC, en anden lærer på skolen, forklarer, at Erik Schmidt var 'en blandt mange', der tog ordet på mødet. Hun fortæller desuden:

"Jeg kan huske, at Erik spørger ind til de tal. Han banker en hånd fladt ned i bordet og siger:

"Det kan simpelthen ikke være rigtigt, Mohammed"

Daværende tillidsrepræsentant JL fortæller:

"Det var en særlig tid med kæmpe usikkerhed om vores arbejdsforhold. Lederen uddelte arbejdstid uden at ville redegøre for, hvad der lå bag. Det trickede mange af os. Det var overhovedet ikke Erik, der var årsagen"

TJ forklarede:

"Jeg husker, at der var en uens optælling. Og Erik Schmidt er en kritisk herre, der opfatter sådan nogle ting hurtigt og stiller spørgsmål angående det. Erik ville gerne have oplyst, hvorfor der er den forskel, og det får han ikke svar på. Tværtimod er det sådan, at vores leder siger, det behøver han ikke få at vide. Erik bliver oprevet og vred. Trykket stemning. Erik plejer ikke at være højrøstet, men det bliver han her. Ubehageligt, for det er ikke Eriks stil", fortalte læreren og fortsatte:

"Jeg vil ikke sige, at han råbte. Men han præciserede sin mening meget kraftigt. Her var han indigneret og fortørnet. Erik har stort set altid sagt sin mening direkte, men ikke i den tone", sagde TJ.

Erik Schmidt fortalte:

"Jeg var frustreret over, at han kommer med en vison, ny struktur og differentieret forberedelsetid. Jeg siger: Nu stopper det her. Jeg tror ikke, jeg siger 'vanvid', og jeg mener ikke, at jeg har bandet. Og jeg siger helt sikkert ikke kraftedeme, som der stod i det første udkast fra Mohammed. Det ord har jeg aldrig taget i min mund. Tabellen udløste en hedebølge, hvor mange var vrede over det".

Faglig klub

Faglig klub

Efter mødet den 7. maj skete der flere ting. Ledelsen endte efter vejledning fra Odense Kommune med at indkalde Erik Schmidt til en tjenstlig samtale, første led i den kæde, der førte til den tjenstlige advarsel, som retsmødet handlede om.

Dagen efter mødet den 7. maj er fire lærere desuden på viceskolelederens kontor, for at udtrykke deres 'chok' over Erik Schmidts adfærd på mødet. Tre af dem har været til stede på mødet, den fjerde har ikke, men har hørt om det. Tidligere har ledelsesteamet ikke oplyst navnene på de fire - de tre af navnene kom frem under vidneafhøringerne.

Den 15. maj er der tjenstlig samtale mellem ledelsen, Erik Schmidt og en bisidder.

Den 20. maj sender 27 af skolens 30 lærere et brev fra faglig klub til ledelsen. I brevet står blandt andet:

"Forberedelserne til næste skoleår bekymrer os meget. Vi har været igennem en tid med store lokale og centrale omvæltninger. Rigtig meget ved den skole og arbejdsplads, vi kender, skal brydes op. Noget på grund af lov 409, noget pa grund af skolereformen, noget fordi vores ledelse har bestemt, at vi skal ændre vores struktur radikalt.

Alt sammen skal det ske fra 1. august 2014. Vi har stort set ikke været hørt pa nogen af områderne. Vi skal til at arbejde på helt nye måder, som vi ikke kan overskue, som vi ikke har været med til at udvikle, som vi overhovedet ikke føler ejerskab til. Vi er som udgangspunkt glade for Agedrup Skole og vores arbejdsplads, som selvfølgelig ikke er en statisk størrelse. Lige nu er vores traditioner og lokale kultur vist aflyst".

I morgen onsdag den 4. oktober er anden og sidste retsdag i sagen, hvor der skal afhøres flere vidner, og advokaterne skal procedere. Der falder formentlig først afgørelse i sagen nogle uger herefter.

Powered by Labrador CMS