Jeg er parat til at kæmpe videre, så jeg har ikke problemer med at anke sagen til landsretten, for jeg kan ikke se, at jeg kunne have gjort tingene anderledes dengang, siger Erik Schmidt.
Jeg er parat til at kæmpe videre, så jeg har ikke problemer med at anke sagen til landsretten, for jeg kan ikke se, at jeg kunne have gjort tingene anderledes dengang, siger Erik Schmidt.

Lærerforeningen anker dom i Erik Schmidt-sagen

DLF har besluttet at anke byretsdommen i sagen om lærer Erik Schmidt. "Vi har overvejet byretsdommen grundigt, men vi mener ikke, at Erik Schmidts opførsel på nogen måde burde udløse en tjenstlig advarsel", siger Anders Bondo.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Sammen med Erik Schmidt selv har Lærerforeningen besluttet at få sagen prøvet ved landsretten. 

Dermed kommer anke-sagen formentlig til at strække sig om på den anden side af sommerferien, før de tre landsretsdomme har voteret i Østre Landsret i København. Sagen handler om den tjenstlige advarsel, Erik Schmidt modtog efter nogle verbale sammenstød med sin leder på Agedrup Skole i Odense i 2014.

Danmarks Lærerforenings formand, Anders Bondo Christensen siger til folkeskolen.dk, at han var parat til at anke dommen på stedet, da byretsdommeren den 1. november slog fast, at Erik Schmidt havde overtrådt pligten til 'dekorum', altså passende opførsel. I dommen hed det "Schmidt har på mødet den 7. maj 2014 begået en tjenesteforeseelse", men der står også udtrykkeligt, at der var tale om lukket ledelse fra skolelederens side.

"Men vi skulle have tid til at analysere dommen og læse præmisserne. Dommeren siger, at der er tale om en tjenstlig forseelse, men det vil altid være en vurdering. Det vil vi have prøvet igen", siger Anders Bondo og tilføjer:

"Dommeren forholder sig til, at han mener, der er begået en tjenesteforseelse, men han forholder sig ikke til, om han mener, at den tjenesteforseelse burde udløse en advarsel, siger Anders Bondo.

Dette er en af de væsenligste og mest principielle grunde til, at Danmarks Lærerforening anker sagen. Bondo undrer sig over udfaldet i byretten.

"Den beskrivelse, vi har fået i denne sag gennem forløbet, gør det stadig svært for mig at se, at der er tale om en tjenstlig forseelse. Erik Schmidt protesterede over en ledelses-beslutning, og i øvrigt understreger dommeren, at der var tale om lukket ledelse", siger Anders Bondo Christensen.

"Og selv om man skulle synes, at Erik Schmidts attitude var uheldig, er det så nok til at give en tjenstlig sanktion i form af en advarsel? Selv om jeg udmærket er klar over, at det er den mildeste form for sanktion", siger Anders Bondo, der mener at sagen kunne være klaret ved en samtale mellem Erik Schmidt og den pågældende leder.

Erik Schmidt: Jeg står fast

Erik Schmidt: Jeg står fast

Sagens hovedperson er helt afklaret og parat til anke sagen:

"Jeg synes, at det er helt ude af proportioner at give mig en advarsel. Mange lærere og offentligt ansatte skriver til mig og bakker mig op. De har oplevet noget lignende. Jeg synes også derfor, at det er vigtigt, at vi får prøve denne sag ved landsretten,  for det handler om, hvad man kan sige til hinanden, og det handler om den måde, vi driver skole på", siger Erik Schmidt.

Hverken han eller Anders Bondo kan i øvrigt huske sager med lærere, der har fået en tjenstlig advarsel i stil med den, Erik Schmidt fik i 2014. Til trods for at  Erik Schmidt selv sagde sin stilling op efter den tjenstlige samtale, valgte Odense Kommune alligevel at udstede en skriftlig advarsel.

Anders Bondo fortæller, at Danmarks Lærerforening har valgt advokat Steen Hellmann til at føre sagen ved landsretten i Bredgade i København. Advokatskiftet sker, fordi Danmarks Lærerforening ønsker, at der bliver set på sagen med friske øjne.

Powered by Labrador CMS