Da fysiklærer Christian Gerhardt blev kaldt til samtale på den dansk-tyske Sankt Petri Skole, var hans første tanke: Er mit tysk godt nok til det her? I dag underviser han på både tysk og dansk på privatskolen midt i København. Han søgte væk fra en folkeskole i 2009, fordi han savnede ro og kontinuitet i sit arbejde.
Da fysiklærer Christian Gerhardt blev kaldt til samtale på den dansk-tyske Sankt Petri Skole, var hans første tanke: Er mit tysk godt nok til det her? I dag underviser han på både tysk og dansk på privatskolen midt i København. Han søgte væk fra en folkeskole i 2009, fordi han savnede ro og kontinuitet i sit arbejde.

"Er mit tysk godt nok til det her?"

Fra folkeskole til privatskole: Christian Gerhardt underviser i fysik på den dansk-tyske Sankt Petri Skole. Her skal eleverne opfylde både tysk og dansk læseplan i folkeskolen. De taler både dansk og tysk igennem deres skolegang.

Publiceret

Om Christian Gerhardt:

• 58 år.

• Uddannet ved Hellerup Seminarium i 1982.

• Linjefag i idræt, geografi og fysik/kemi.

• Har arbejdet på Sankt Petri Skole siden august 2009 - indtilda har han undervist i folkeskolen.

• Arbejder på nedsat tid frem til efteråret på grund af etsygdomsforløb.

Om Sankt Petri Skole:

• Dansk-tysk privatskole grundlagt i 1500-tallet.

• Sankt Petri Skole er en privat grundskole i tilknytning til etprivat gymnasium. Lærere ved private gymnasiers grundskoler ermedlemsberettigede i Danmarks Lærerforening.

• Undervisningssprogene er både dansk og tysk.

• Der er 510 elever på skolen.

• Skolen har indgået en aftale med tillidsrepræsentanten, dersikrer et loft på 26 lektioner om ugen.

• Ved 26 lektioner ugentligt er lærerne sikret 400 timersforberedelse.

• Fordelingen af nationaliteter på Sankt Petri Skole: 54 procentdansk-tysk-sprogede, 26 procent tysksprogede, 6 procentdansksprogede, 14 procent med andre modersmål.

Christian Gerhardt hjælper tyskfødte Christopher med at finde hoved og hale i, hvordan atomer ser ud indeni. Hjælpen foregår på dansk, for Christopher taler, ligesom de fleste andre børn på Sankt Petri Skole, flydende dansk og tysk.
Christian Gerhardt hjælper tyskfødte Christopher med at finde hoved og hale i, hvordan atomer ser ud indeni. Hjælpen foregår på dansk, for Christopher taler, ligesom de fleste andre børn på Sankt Petri Skole, flydende dansk og tysk.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

»Hvordan ser et atom ud indeni?«

Betænkningstiden er minimal, inden hænderne i 6.a flyver op for at svare på fysiklærer Christian Gerhardts spørgsmål. To timer om ugen har han 6.-klasserne til praktisk fysik - et fag, de selv har indført på Sankt Petri Skole - ligesom eleverne starter et år tidligere med både fysik og kemi - som på Sankt Petri Skole er to separate fag - end de danske folkeskoleelever gør.

Christian Gerhardts fysikelever sidder beredvilligt og opmærksomt og følger med, mens han fortæller dem om atomers opbygning med elektroner, neutroner og protoner. De fleste elever har fundet deres periodiske system frem, som de har på både dansk og tysk.

Sankt Petri Skole er ikke en hvilken som helst københavnsk privatskole. Her eksisterer det danske sprog og dansk kultur på lige fod med det tyske ditto, og om det er det ene el­ler det andet sprog, der bliver talt på gangene, er hip som hap for de fleste elever. For dem foregår alle de naturvidenskabelige fag eksempelvis på tysk - dog ikke i Christian Gerhardts timer. For som hans elev Christopher så diplomatisk formulerer det, så er deres fysiklærer ikke »verdensmester til tysk« - men han prøver.

»Børnene er rigtigt søde til at hjælpe med at oversætte. Der kan nemt komme fire-fem nye elever fra Tyskland i løbet af et skoleår, og min undervisning er fortrinsvis på dansk, selvom jeg godt kan tage den på tysk også, hvis det er nødvendigt. De har deres teoretiske fysikfag på tysk, og det kan godt være en udfordring at huske, hvad det hele hedder«, fortæller Christian Gerhardt. Han troede, at navnene på grundstoffer ville være de samme, men hydrogen hedder eksempelvis »Wasserstof« på tysk, og det gør det sværere at formidle det helt korrekt på tysk.

Powered by Labrador CMS