Sådan bliver konfliktlånene

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Fra den 20. april har alle lockoutede DLF-medlemmer kunnet søge om et lån på 18.150 kroner via DLF's hjemmeside.

Lånet skal tilbagebetales med en rente på 4,55 procent per år over fire år. Ved en måneds konflikt medfører det en ydelse på lånet på 420 kroner om måneden. Men formand for organisationsudvalget i DLF regner med, DLF's kongres vil beslutte at sætte medlemskontingentet ned.

»Det er mange penge«, siger formand for organisationsudvalget Per Sand. »DLF's kongres ændrer formentlig på det kontingent, vi kender i dag. Ved hjælp af det konfliktkontingent, de ikke-lockoutede vil blive opkrævet, satser vi på at lette den samlede byrde for medlemmerne«, siger Per Sand.

Medlemmerne kan løbende søge om at få lån. Det vil sige, at hvis en lærer i første omgang vil forsøge at klare sig uden at optage lån, så kan den pågældende godt på et senere tidspunkt i konflikten ansøge om et lån. Man kan dog ikke søge om lån senere end 14 dage efter konfliktens ophør.

Forlader man DLF i forbindelse med et jobskifte, hvor man skal være medlem af en anden fagforening, er man stadig bundet af lånet.

»Hvis man har taget et lån, skal man betale det tilbage. Også selv om man ikke længere er medlem af DLF«, siger Per Sand.

Medlemmer og kredse har allerede nu stillet en lang række spørgsmål om DLF's konfliktlån. Spørgsmål og svar bliver løbende samlet op på DLF's hjemmeside.