Erik Schmidt havde sagt op, før han fik en tjenstlig advarsel fra kommunen. Der har blandt andet været en underskriftsindsamling, der har opfordret Odense Kommune til at trække advarslen tilbage.
Erik Schmidt havde sagt op, før han fik en tjenstlig advarsel fra kommunen. Der har blandt andet været en underskriftsindsamling, der har opfordret Odense Kommune til at trække advarslen tilbage.

Erik Schmidt-sagen: 
Åbent opgør om advarsel

Danmarks Lærerforening har stævnet Odense Kommune i Erik Schmidt-sagen. Dermed kan offentligheden følge med i det principielle opgør om ytringsfriheden.

Publiceret

Sagen

2. juni 2014

Erik Schmidt tildeles en tjenstlig advarsel på grund afnegativitet i forhold til forandringerne på Agedrup Skole. »Dettekommer ofte til udtryk på fællesmøder, hvor du har negativeholdninger og synspunkter«, står der i advarslen.

Efteråret 2014

Erik Schmidt og Danmarks Lærerforening forsøger at få OdenseKommune til at udpege en forhørsleder, der kan forestå en tjenstligundersøgelse. Kommunen vil ikke, fordi Erik Schmidt stoppede påAgedrup Skole med udgangen af sidste skoleår og derfor ikke længereer ansat af kommunen.

15. januar

Erik Schmidt og Danmarks Lærerforening stævner Odense Kommune iet forsøg på at få kommunen til at anerkende, at advarslen eruberettiget.

Efteråret 2015

Retssagen forventes 
at starte.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Er det rimeligt at give en lærer en advarsel, fordi det opleves, at han eller hun er »negativ over for forandringer«, og at begrunde advarslen med »negative holdninger og synspunkter«?

Odense Kommune gav den 2. juni i fjor Erik Schmidt, der på det tidspunkt var lærer på Agedrup Skole, en advarsel netop på det grundlag.

For DLF-formand Anders Bondo Christensen er Erik Schmidt-sagen principiel. Den handler om ytringsfrihed.

»Medarbejdere skal selvfølgelig ikke straffes og trues med fyring, fordi de stiller kritiske spørgsmål. Og det er bekymrende, at Odense Kommune på den måde forsøger at give ansatte mundkurv på«, siger Anders Bondo.

Erik Schmidt og Danmarks Lærerforening har forsøgt at prøve advarslen af i en tjenstlig undersøgelse. For tjenestemænd er en tjenstlig undersøgelse en mulighed. Den minder om en retssag - men er det ikke. Når en tjenestemand ønsker en undersøgelse, skal kommunen sætte den i værk, hvis den ansattes faglige organisation støtter kravet. Kommunen skal bede præsidenten for landsretten om at udpege en forhørsleder, typisk en dommer fra den lokale byret. Forhørslederen forestår undersøgelsen. Ved afslutningen skal forhørslederen afgive beretning, og hvis det er et ønske fra en af parterne, kan for-hørslederen indstille, hvilken disciplinærstraf - hvis nogen - der bør tildeles Men i Odense er sagen altså endt i retten.

DLF: Krænkelse af ytringsfriheden

Fordi Erik Schmidt ikke længere er ansat i Odense Kommune, afviser kommunen at bede om en undersøgelse, og dermed kan advarslen ikke blive prøvet af i det regi.

»Det siger jo alt, at kommunen efter gentagne henvendelser afviser at lade en uvildig dommer indlede en tjenstlig undersøgelse af sagen. Nu må vi have den prøvet i retten, så vi forhåbentlig kan få en dom for, at advarslen er uberettiget og en klar krænkelse af ytringsfriheden«, siger Anders Bondo Christensen.

Erik Schmidt er indstillet på, at sagen kommer for retten, når det ikke kan være anderledes.

»Jeg ville have foretrukket en undersøgelsessag. Det synes jeg er mere relevant for den her type sag. Men det vil Odense Kommune ikke, og på grund af sagens principielle karakter fortsætter vi«, siger Erik Schmidt.

Hvis sagen havde kørt i det tjenstlige system, ville det ikke være muligt for offentligheden at følge sagens gang, men fordi advarslen nu skal prøves af i en retssag, bliver der offentlighed om parternes argumenter.

Odense Kommune ønsker ikke at kommentere sagen, der forventes at blive afgjort i retten i efteråret 2015.

Erik Schmidt, der er medinitiativtager til tænketanken Sophia, arbejder i dag blandt andet som redaktør af Odense Lærerforenings blad LærerBladet.

Erik Schmidt vandt i øvrigt den 28. januar prisen »Svesken på disken«, som gives til en fra skoleverdenen, der har turdet sige tingene, som de er. I sin takketale sagde han:

»Ytringsfrihed angår basalt set borgernes ret til at ytre sig i det land, der gennem grundloven garanterer denne frihed for landets borgere - som en beskyttelse af borgeren mod en overgribende stat. Der er mildest talt brug for at støve borgernes og medarbejdernes ytringsfrihed af. Når der for tiden er så hårdt brug for at kæmpe for ytringsfriheden i skolen og på uddannelsesinstitutionerne, så skyldes det, at den praktiske fornuft er gået under. Selve pædagogikken som fag og lærernes nøglerolle og relative autonomi har været udsat for et frontalt angreb. Både af arbejdstidsloven og af skolereformen«, sagde Erik Schmidt.

Powered by Labrador CMS