Lærernes sygefravær er højt i de samme kommuner år efter år

Sygefraværet blandt folkeskolelærere ligger fortsat markant under fraværet blandt pædagoger og sosu-medarbejdere. Alligevel påpeger tænktetanken Cepos, at man kunne frigøre 500 lærere, hvis sygefraværet var som i de fem kommuner med lavest fravær.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Tænketanken Cepos har analyseret sygefraværet i 2019 blandt de store kommunalt ansatte faggrupper, sosu, pædagoger og lærere - ud fra en betragtning om, at et højt sygefravær koster samfundet millioner af kroner.

"Derudover betyder et højt sygefravær, at kvaliteten af undervisningen til elever i folkeskolen og specialundervisningen forringes", påpeger forskningschef Karsten Bo Larsen i sin analyse.

Cepos har set på, om lærernes sygefravær kan forklares ud deres arbejdsforhold eller den politiske ledelse og befolkningssammensætningen i kommunen - men analysen viser, at langt hovedparten af forskellene mellem kommunerne ikke kan forklares med disse forhold. Kun to af de undersøgte forhold har statistisk afgørende betydning for fraværet: Andelen af borgerne, der er medlem af folkekirken - jo større en andel som er medlem af folkekirken i den givne kommune, desto færre sygefraværsdage har lærerne i kommunen i gennemsnit. Og andelen af undervisningstimer der varetages af en lærer med linjefagskompetence (kompetencedækning) - jo større en andel timer med lærere med linjefagskompetencer desto mindre sygefravær.

Datatilsynet: Ulovligt at oplyse forældre om lærers knæoperation

Penge at spare

Hvis alle kommuner, der i 2019 havde et sygefravær højere end gennemsnittet, fik nedbragt deres sygefravær blandt lærerne til landsgennemsnittet, ville samfundet kunne spare 64,4 millioner kroner svarende til 123 fuldtidsbeskæftigede lærere. Hvis alle kommunerne nedbragte deres sygefravær til et niveau, der svarer til et vægtet gennemsnittet af de 25 kommuner med det laveste sygefravær, ville samfundet kunne spare 174,3 millioner kroner - 334 fuldtidsbeskæftigede lærere. Og hvis man kom ned på niveauet i de fem kommuner med lavest fravær, ville man frigøre, hvad der svarer til 562 fuldtidsbeskæftigede lærere - eller 293 millioner kroner årligt. Som Karsten Bo Larsen påpeger, er det mere end den bevilling på 275 millioner til flere lærere, som Folketinget har afsat i år.

Cepos har også set på, om forskellen i fravær fra kommune til kommune er udtryk for tilfældige udsving fra år til år. Tænketanken har delt kommunerne op i fire kvartiler. 45,92% af kommunerne placerer sig i samme kvartil i 2019 som i 2018. 41,48% af kommunerne har kun rykket sig én kvartil, mens kun resterende 12,24% af kommunerne har rykket sig mere end en kvartil. De fem kommuner, der havde det højeste sygefravær blandt lærerne i 2019 var Samsø, Faxe, Ringsted, Greve og Frederikssund.

De fem kommuner, hvor lærernes sygefravær var lavest, er Ærø, Vesthimmerland, Fredensborg, Assens og Jammerbugt. Cepos gør selv opmærksom på, at de to ø-kommuner, der udgør henholdsvis top og bund af listen, Ærø og Samsø, kun har henholdsvis 38 og 25 lærere, hvilket betyder, at sygefraværstallet kan blive påvirket betydeligt af en enkelt lærers sygdom.

Læs mere

Cepos.dk: Sygefravær blandtfolkeskolelærere