Lærernes advokat argumenterede i retten for, at sagen ikke er forældet, fordi sagen først kunne anlægges i 2017, da man i forbindelse med udgivelsen af bogen 'Søren og Mette i benlås' fik indsigt i, hvad der var foregået bag kulissen.

Landsretten afviser at køre sag om aftalt spil ved lockout i 2013

Landsretten har her til formiddag afvist, at Lærernes Centralorganisation kan køre en sag om lærernes tab af fri forhandlingsret i forbindelse med lockouten i 2013. DLF vil nu vurdere, om sagen skal rejses ved Højesteret.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Landsretten har i dag afvist, at Lærernes Centralorganisation (LC) på vegne af Danmarks Lærerforening kan køre en sag mod den danske stat for lærernes tab af den fri forhandlingsret i 2013.

Lærernes Centralorganisation har i retten argumenteret for, at der allerede var en aftale på plads mellem regeringen og KL om et kommende lovindgreb, da KL sendte lærerne i lockout tilbage i 2013. 

Er det tilfældet, blev lærerne reelt frataget muligheden for frie overenskomstforhandlinger - samtidig led lærerne et økonomisk tab på 26 dages løn.

Lærerlockouten: Fortsætter søgsmål mod staten for aftalt spil med KL 

Faldet for forældelsesfrist

Lærernes Centralorganisation anlagde sagen i 2017. Det betyder, at Landsretten skulle tage stilling til, om sagen er forældet, da forældelsesfristen som udgangspunkt er tre år.

Landsrettens dommere kunne også vælge at anskue sagen som principiel, hvilket udvider forældelsesfristen til 10 år.

Men Landsretten valgte altså at afvise, at sagen skal køres. Afvisningen betyder, at sagen kan ankes til Højesteret.

Landsretten lige nu: Er lærernes retsopgør om lockouten forældet?

Lærerorganistioner kan anke sagen til Højesteret

Formand for overenskomstudvalget i Danmarks Lærerforening Morten Refskov ærgrer sig over, at landsretten har afvist sagen.

"Vi havde håbet på et andet udfald. Nu må vi fordybe os mere i afgørelsen, og så må vi vurdere, hvordan vi ser på det politisk", siger Morten Refskov.

I dommen står, at lærernes organisationer skal betale sagsomkostninger på 75.000 kroner. Danmarks Lærerforening har sat penge af til sagen.

Hovedstyrelsen godkendte i 2014 at afsætte en pulje på fem millioner kroner til en ekstern juridisk vurdering, og i 2019 blev der afsat yderligere 10 millioner kroner, der kan bruges til at dække retsomkostninger.