»Vi har brug for livsduelige unge«

Direktør i Dansk Industri Lars Goldschmidt og næstformand for Danmarks Lærerforening Dorte Lange er formænd for den dialoggruppe, som sammen med børne- og undervisningsminister Christine Antorini har forberedt projektet Ny Nordisk Skole. Projektet er generelt blevet positivt modtaget, men der er også en vis skepsis.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

? De tre mål - dygtigere elever, at mindske betydning af social arv og skabe mere tillid til lærerne - har været mål for folkeskolen i de seneste 10-15 år, uden at de er nået. Hvorfor skulle Ny Nordisk Skole gøre en forskel?

! Dorte Lange: »Vi tror på, at det kan lykkes nu, hvis man sætter sig ned og siger: Nu går vi helt konkret efter, at eleverne skal blive dygtigere i hver eneste undervisningstime. Dygtigere i bred faglig forstand på den nordiske måde. Man kan så tro, at der må ligge et skjult signal om, at det synes vi ikke, at I har gjort før. Men signalet er, at I har gjort, hvad I kunne indtil nu, men vi tror faktisk, at hvis vi lige lukker op for nogle ting, så har I nogle ekstra resurser at give af. Ikke at I skal arbejde mere, men arbejde anderledes«. Lars Goldschmidt: »Man ved faktisk fra forsøgsarbejder, hvordan man gør elever med negativ social arv bedre. Og vi ved i øvrigt også, hvordan man gør de dygtige bedre. Man skal bare gøre det. Så hvis man tager dogmet i manifestet om, at man skal begrunde fagligt, hvad man gør, alvorligt, så skal man sætte sig ned på sin hale og læse om, hvad man skal gøre i forhold til de tre-fire problemer, man kan adressere i min elevgruppe. Vi er i dag i en situation, hvor vi ved rigtig meget om, hvad man kan gøre ved det, som man ikke er lykkedes med. Men meget af det er ikke blevet implementeret. Så noget af det her skulle gerne være en implementeringsbølge af viden«.

? Har I et eksempel på det?

! Lars Goldschmidt: »Der er for eksempel en undervisning, som kaldes Matematik og Krop, hvor især drenge lærer matematik gennem bevægelse. Vi ved, at det virker, men det er ikke alle drenge, der har brug for det, som bliver udsat for det«. Dorte Lange: »Der er ny forskning, der viser, at man i teamsamarbejdet bruger for meget tid på at bekræfte hinanden i, at det er svært, og for lidt tid på at finde en løsning. Det er vigtigt at få spredt sådan en viden systematisk, så der bliver brugt mere tid på at finde løsninger«.

? Ved siden af Ny Nordisk Skole foregår der også forhandlinger om en folkeskole-
reform. Hvilken proces er vigtigst?

! Dorte Lange: »Jeg kan ikke sige, hvad der er vigtigst. Men Ny Nordisk Skole er en mulighed for at lade noget vokse nedefra. Det har vi savnet«.

Lars Goldschmidt: »Jeg er ikke i tvivl om, at det vigtigste er, at vi får Ny Nordisk Skole til at fungere. Det er faktisk forudsætningen for, at en eventuel ny lov vil komme til at virke. Ny Nordisk Skole giver en mulighed for at skabe noget nyt inden for de rammer, der er«.

? Lars Goldschmidt, du er jo direktør i Dansk Industri. Hvorfor er du med i et projekt, som handler om skoler og dagtilbud, og hvad kan du bidrage med?

! Lars Goldschmidt: »Det er helt bogstaveligt et spørgsmål om liv og død for de virksomheder, som jeg repræsenterer. Vi har brug for livsduelige unge, som er fremragende inden for deres felt. At blive dygtig i en erhvervskontekst er ikke så forskelligt fra at være livsduelig i andre sammenhænge. Man skal have fagfaglige kompetencer og samtidig være sindssygt god til at samarbejde. Du skal både kunne arbejde i forskellige kulturer og løse en differentialligning. Der er bestemt ikke en modsætning mellem de fagfaglige og de sociale kompetencer«.