Debat

Lærermangel eller en mangel på attraktive skoler?

Der mangler lærere i den danske folkeskole, hører vi fra flere og flere kommuner. Ja, men det er der en løsning på!

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Vores kollegaorganisation på de frie skolers område er i øjeblikket ude med en kampagne for ordentlig løn til lærerne, hvilket er en overskrift, vi naturligvis godt kan støtte - men løn alene gør det ikke. Muligheden for at lykkes med opgaven, at levere undervisning af høj kvalitet, som eleverne har et stort udbytte af, er af enorm betydning for lærerne. Der er ingen tvivl om, at manglende muligheder for at kunne udføre sit arbejde professionelt og være medinddraget i skolens pædagogiske prioriteringer er nogle af årsagerne til, at 17.000 lærere ikke er i folkeskolen længere! De har fundet andre arbejdsområder, hvor de oplever medbestemmelse, fleksibilitet og værdsættelse.

Så løsningen er igen at få etableret attraktive arbejdssituationer på skolerne, hvor lærerne har et professionelt råderum til at udføre deres kerneopgave - at undervise eleverne bedst muligt. Lærerne vil nemlig gerne tage medansvar for at udvikle attraktive skoler - hvis de får mulighederne for det!

Der er kommuner og skoler, hvor man har taget udfordringen op. Skoler, hvor ledelsen har medinddraget lærerne i prioriteringen af opgaverne, og kommuner, hvor man i dialog mellem lærerkreds og forvaltning har fundet en fornuftig organisering af lærernes opgaver.

Vær med i samtalen

Klik her for at indsende dit indlæg til folkeskolen.dk - medsend gerne et portrætfoto, som kan bringes sammen med indlægget

Det er vigtige indsatser for at kunne fastholde de lærere, man allerede har på skolen, men også for at få nogle af de mange tusinde lærere, der har forladt folkeskolen, til at vende tilbage igen!

Det vil sandsynligvis også kunne få flere unge til at betragte en læreruddannelse som attraktiv og søge ind på og gennemføre en læreruddannelse.

Det er også de eneste veje, der er til at undgå en katastrofal mangel på lærere, som man oplever i Sverige, hvor de nu mangler 60.000 lærere - med de store konsekvenser, det vil få for elevernes undervisning.

Politikerne på Christiansborg, i KL og kommunerne må tage udfordringen op og sikre, at grundlaget for, at lærerne kan levere undervisning af høj kvalitet, er til stede i folkeskolen.