Hovedstyrelsesmedlem Lars Holmboe fylder 50 år

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Medlem af Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse Lars Søltoft Buur Holmboe fylder 50 år den 30. januar. Han blev i andet forsøg valgt ind i hovedstyrelsen ved et suppleringsvalg i marts 2021, hvor han også blev medlem af foreningens undervisningsudvalg.

Lars Holmboe er uddannet folkeskolelærer fra det daværende Haderslev Seminarium i 2005 med samfundsfag, historie, dansk og musik som linjefag. Det var lærerlockouten i 2013, der vakte den fagpolitiske interesse, og i 2014 blev han valgt som tillidsrepræsentant på Mølholm Skole i Vejle Kommune. 

Samme år blev den ivrige debattør optaget på Lærerforeningen og Ceveas meningsdannerkursus. Siden 2016 har han været medlem af kredsstyrelsen i Vejle Lærerkreds.

Lars Holmboe var som en af to lærere medlem af den arbejdstidskommission, der blev nedsat som resultat af overenskomstforhandlingerne i 2018, hvor Danmarks Lærerforening og KL ikke kunne nå til enighed om en arbejdstidsaftale.

I fritiden er fødselaren en ivrig - og for tiden bandløs - bassist og sanger. Privat er Lars Holmboe gift med Anne Dorthe og far til tre.