»Jeg kommer fra en tradition, hvor vi ikke er så formelle. Det er meget mere formelt i DLF«, mindes kredsformand Kenneth Nielsen om sin første tid i hovedstyrelsen i DLF.

Han efterlader en plads i hovedstyrelsen

Spændende arbejde. Hårdt arbejde. Og med en stejl udviklingskurve. Sådan karakteriserer Esbjerg-lærernes formand, Kenneth Nielsen, otte års arbejde i DLF’s hovedstyrelse. Nu går han på pension.

Publiceret

VALG TIL DLF

Hovedstyrelsen i Danmarks Lærerforening består af formanden,næstformanden og 19 valgte medlemmer. Desuden formanden forSkolelederforeningen og formanden for LærerstuderendesLandskreds.

Kandidater kan melde sig frem til den 15. november. Valgetfinder sted som elektronisk urafstemning blandt destemmeberettigede medlemmer.

Afstemningen åbner torsdag den 21. november og sluttertirsdag den 3. december klokken 16.

På folkeskolen.dk/hovedstyrelsesvalg kandu læse interview og blogs med de opstillede kandidater. Allekandidater præsenteres desuden i næste nummer affagbladet Folkeskolen.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

En organisation er præcis så stærk, som medlemmerne gør den til. Derfor er det vigtigt at være i sync med medlemmerne og at kunne forklare, hvad man har gjort, og hvorfor man gjorde det. Man må stå ved beslutningerne.

Det er hovedstyrelsesmedlem og kredsformand Kenneth Nielsens råd her på falderebet. Når Danmarks Lærerforenings nye hovedstyrelse skal vælges sidst på året, bliver det uden Esbjerg-formandens kandidatur.

»Jeg har været i hovedstyrelsen i otte år, og da jeg genopstillede for fire år siden, meldte jeg ud, at det var min sidste periode«, siger Kenneth Nielsen.

Han stopper helt - efter 39 år i folkeskolens tjeneste.

»Det er da vemodigt. Men jeg har beskæftiget mig med det, jeg allerhelst ville: undervisning og politik. Jeg har spøgt med, at jeg vil stoppe, mens håret er mørkt og sindet lyst. Sindet er lyst, men det kniber med den mørke farve i håret. Otte år i hovedstyrelsen og 14 år som kredsformand har været fint for mit vedkommende. Jeg er 63 år og tjenestemand, så det er mit privilegium, at jeg kan stoppe nu«.

Hovestyrelsesvalg: Her er de opstillede kandidater

Aldrig sendebud

Har Esbjerg Lærerforening fået noget ud af, at du har været i DLF's hovedstyrelse?

»Det tror jeg. Vi har haft meget tæt kontakt til dér, hvor beslutningerne træffes, og har kunnet være med til at påvirke. Jeg har aldrig været sendebud i hovedstyrelsen. Jeg har mine holdninger, og jeg har truffet mine beslutninger ud fra de argumenter, der er blevet fremlagt. Jeg har altid ment, at det er vigtigt at lytte og så beslutte. Og jeg tror også, at Esbjerg Lærerforening har kunnet inspirere DLF's hovedstyrelse med den måde, vi samarbejder på i Esbjerg«.

Kenneth Nielsen fortæller, at de har droppet alle udvalg i kredsstyrelsen i Esbjerg. Alle deltager i alle møder og debatterer dér. Noget, som DLF centralt måske skal til at diskutere i stedet for at være opdelt i udvalg, mener han.

Hvordan har demokratiet i DLF det?

»DLF har aldrig været stærkere end nu. Vi havde en ydre fjende i 2013, og det har gjort os stærke. Nu har vi et indre projekt - og det er sværere«, siger han og henviser til det netop overståede næstformandsvalg med to kandidater og kampvalg. Et valg, der har givet noget uro på de indre linjer.

Dorte Lange fortsætter som næstformand i DLF

»Demokratiet i DLF har netop været udsat for en prøvelse - næstformandsvalget. Jeg har altid ment, at det er godt, at der er flere kandidater til et valg. Jeg har sagt, at Dorte Lange (næstformand, redaktionen) har stor betydning for DLF og for medlemmerne, men jeg har også meldt åbent ud, at jeg støttede Morten Refskov (kandidat til næstformandsposten, redaktionen). Nu har vi truffet et valg, og så må vi arbejde ud fra det. Men jeg har advaret om at gøre det kommende hovedstyrelsesvalg til en fløjkrig, og jeg har set, at folk nikker. Så jeg håber, vi kan undgå det«, siger Kenneth Nielsen, der også i hovedstyrelsen har understreget vigtigheden af, at hovedstyrelsesmedlemmerne får talt åbent om valget. At luften bliver renset.

Lærerkreds og kommune er enige: Første arbejdstidsaftale i Esbjerg

Kenneth Nielsen mener, at DLF's succes kan måles i, at man nu har fået landet 84 lokalaftaler, og at målet er at arbejde for ordnede forhold i alle kredse.

»Vi skal nå i mål med en arbejdstidsaftale for alle. Og så skal vi have hele folkeskoleprojektet til at fungere med folkeskoleideal og professionsideal. Hvis vi vil vinde kampen for eleverne, skal vi stå med en værdi. Jeg er stolt over, at vi har idealer og ikke bare arbejder for at få en løn«.

Stejl udviklingskurve

Hvad var svært for dig i begyndelsen som hovedstyrelsesmedlem?

»Man har en meget stejl udviklingskurve i hovedstyrelsen. En ting er at være valgbar, noget andet er at være kompetent, men man bliver kompetent«, siger Kenneth Nielsen.

»Jeg ville i overenskomstudvalget - det var mit klare mål, men man skal vide, at man ikke bare skal sætte sig ind i ét område som hovedstyrelsesmedlem. Man skal simpelt hen sætte sig ind i, hvad der sker i alle udvalg. Det er vigtigt. Her giver DSB god læsetid, når man har rejsetid, som jeg har«.

»Og så tror jeg, at DLF er blevet bedre til at sige, hvad vi vil, og ikke hvad vi ikke vil. Vi lærere udgør 1,2 procent af befolkningen, så vi skal huske at fortælle de 98 procent, hvad vi vil og hvorfor«.

Kenneth Nielsen fremhæver de mange gode debatter med de andre hovedstyrelsesmedlemmer især på internater og efter selve hovedstyrelsesmøderne, hvor man debatterer mere frit.

»Man får et større perspektiv på tingene både som hovedstyrelsesmedlem og som kredsformand. Jeg er da mindre sort-hvid nu end tidligere. Indflydelsen i en organisation er proportional med, at man tager et ansvar og står ved det. Man skal huske, at dem på den anden side af bordet jo også sidder med et bundet mandat. Alle overenskomster er den sværeste. Anders Bondo er en kompetent forhandler, og jeg ved også godt, at man ikke kan opfylde alle medlemmers ønsker. Når mere forberedelsestid bliver sat op over for ens gamle mor, der sidder i en våd ble på plejehjemmet, så er vi jo ude i kompromiser og i at se på, hvad der er realistisk i konteksten«.