Debat

Et hovedstyrelsesvalg er ikke et udvidet kredsvalg

Jeg kunne derfor ikke finde på at stemme på en kandidat fra min egen kreds, såfremt jeg var af den overbevisning, at der var mere brug for en anden kandidats tilstedeværelse i og indflydelse på retning og udvikling i toppen af foreningen. Naturligvis ikke.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Din tillidsrepræsentant skal samarbejde med ledelsen og med den lokale kreds, javel. Men Tr-funktionen er først og fremmest sat i verden for at repræsentere lærerne på den pågældende skole og disses bekymringer og synspunker, interesser osv. Han/hun skal ikke repræsentere hverken leder eller den lokale kreds.

Din kreds skal samarbejde med Hovedstyrelsen og med tillidsrepræsentanterne, javel. Kredsene vælger desuden delegerede til at deltage på dlf’s kongres. Sådan er indflydelsen blandt andet sikret rent organisatorisk. Og så skulle jeg i øvrigt hilse at sige, at både telefon og mail er opfundet.

De ansatte i kredsene agerer altså som bindeled mellem top og bund i foreningen så at sige og i forhold til de lokale udmøntninger af den centralt førte, overordnede politik. Men centralt står, at de valgte i en bestemt kreds repræsenterer - netop - den pågældende kreds.

Vær med i samtalen

Klik her for at indsende dit indlæg til folkeskolen.dk - medsend gerne et portrætfoto, som kan bringes sammen med indlægget

Hovedstyrelsens medlemmer tegner vores forening udadtil og  varetager de overordnede, fagpolitiske emner, herunder overenskomstemner som arbejdstid, løn, seniorrettigheder, barsel, efteruddannelse, professionsstrategier, kommunikations - og mediestrategier o.m.a.

Ud over et forretningsudvalg består Hovedstyrelsen af tre faglige udvalg; overenskomstudvalget, undervisningsudvalget og arbejdsmiljø- og organisationsudvalget.

Hovedstyrelsen samarbejder med kredsene og med alle de politiske lag, herunder kommunerne (KL) og ministeriet. Tilbage står, at hovedstyrelsen repræsenterer ALLE medlemmer og disses overordnede interesser.

Ovenstående er et udtryk for det man kalder repræsentativt demokrati:

- Medlemmerne på den enkelte skole stemmer om, hvem der skal repræsentere dem på skolen.

- Medlemmer af en lærerkreds - et geografisk område - stemmer om, hvem der skal repræsentere dem lokalt (fx i forhold til lokale problematikker samt lokalaftaler)

- Og til Hovedstyrelsesvalg er det så tanken, at alle aktive medlemmer af den fælles, landsdækkende forening stemme om, hvem der skal repræsentere alle og arbejde for alle medlemmers overordnede interesser i det øverste, daglige organ.

At lokale kredse fremhæver egen, lokale kandidat, giver unægteligt det indtryk, at egne, lokale forhold og behov forsøges tilgodeset - uanset, at vi taler hovedstyrelsesvalg. Det er desuden svært ikke at tænke, at en sådan aktiv opbakning og anbefaling fra de lokalt indflydelsesrige kredse virker konkurrenceforvridende, hvad da også Folkeskolens undersøgelse dags dato, og tidligere ditto, kunne tyde på. Kandidater fra kredse, der har mange medlemmer, får altså en klar fordel, når en, eller flere kredse der går sammen, fremhæver og anbefaler egen, lokale kandidat. Dette dels via diverse medier, dels er der nok en del tr’ere, der anbefaler kolleger det, som kredsen melder ud og en del kolleger, der stemmer derefter.

Det synes jeg er rigtig ærgerligt. Det bør være den, som flest mener vil varetage alles interesser og det fælles perspektiv, ikke bare nu og her, men også på sigt. Men ok, det kræver også, at man gider at læse kandidaternes valgoplæg og tage selvstændigt stilling - og at man har blik for, hvorvidt det er et kredsvalg eller et valg til Hovedstyrelsen, det drejer sig om.

Her nogle af årsagerne til at jeg, i øvrigt helt almindelig lærer uden titel eller kasket, stemmer på Pia Henriksen. Læs/se med - uanset hvem du nu ender med at stemme på!

Arbejdstidsaftalens vagthund:

https://skoleliv.dk/debat/art7921354/Vi-skal-v%C3%A6re-arbejdstidsaftalens-vagthund

Mini.klip, Pia Henriksen overfor Pernille Rosenkrantz-Theil i Debatten m: www.facebook.com/jan.c.hansen.10/posts/10221425774336849

Pia Henriksen, mini-podcast/interview:

open.spotify.com/show/3GmQL4YJjAbD6bOoiCjiYI

Det bedste ansigt udadtil:

www.folkeskolen.dk/1866079/autentisk-dygtig-og-tillidsvaekkende-nyt-blod-i-hovedstyrelsen-for-dlf

Powered by Labrador CMS