BUPL og DLF enige om fagprofessionel ledelse

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Udviklingen i folkeskolen betyder øget samarbejde mellem skolens lærere og pædagoger i skolefritidsordning (SFO) og daginstitutioner. Det har afsløret et behov for at få præciseret, hvordan man kan sikre en faglig pædagogisk ledelse inden for henholdsvis folkeskolelovens og servicelovens bestemmelser og inden for lærer- og pædagogorganisationernes overenskomstområder.

Skolelederen er leder for hele skolen - og dermed også SFO'en. »Nedenunder« og »ved siden af« er SFO-lederen samtidig leder af SFO'en. Nogle steder giver de nye vilkår problemer i forhold til »fagprofessionel« ledelse. Læreren skal have sikkerhed for, at for eksempel medarbejdersamtaler og fagdidaktisk ledelse varetages af en læreruddannet. Og tilsvarende skal SFO-pædagogen være sikker på, at den fagligt pædagogiske ledelse udøves af en pædagoguddannet. De udfordringer er gennem længere tid blevet diskuteret mellem repræsentanter for BUPL - Forbundet for pædagoger og klubfolk og Danmarks Lærerforening for at nå frem til en fælles forståelse af, hvordan de to organisationer kan trække på samme hammel for at løse problemerne lokalt og praktisk. Det har man nu formuleret et udspil om, og på DLF-hovedstyrelsens møde i sidste uge diskuterede man et fælles notat, som har været behandlet både i BUPL's og DLF's forretningsudvalg. I papiret giver man en række bud på principper for ledelse af pædagoger og lærere. Hovedstyrelsen kom med nogle ønsker til et par forbedringer, som nu bliver forelagt BUPL. Hvis pædagogernes holdning til principperne er lige så positiv, vil der blive gennemført en række fælles, regionale møder for de to organisatoriske repræsentanter, ligesom der skal holdes et møde på landsplan om, hvordan principperne skal føres ud i livet.

Astrid Schjødt Pedersen sagde, at man »bestemt ikke« skal underkende værdien af, at de to professioner optræder samlet med løsningsforslag over for kommunerne.

thejsen@dlf.org

Powered by Labrador CMS