"Kan det virkelig være rigtigt, at DLF ikke har et sigte, for de små medlemsorganisationer via eventuelt en forretningsorden med stemmevægtning. Kan det virkelig være rigtigt, at DLF ikke sikrer sig, at en daglig ledelse er partipolitisk uafhængig. Kan der virkelig være rigtigt, at Danmarks Lærerforening reducerer kongressen til at være et ekspeditionskontor?", spurgte delegeret Henrik Steffens, da han argumenterede for, at DLF's hovedstyrelse kom med grundigere analyser af konsekvenserne af at støtte en fusion mellem FTF og LO.

DLF takker fagforeninger og støtter FTF-LO-fusion

"Vi kan langt mere sammen end hver for sig", står der i et brev, som DLF-formand Anders Bondo på vegne af lærernes kongres nu sender til hele fagbevægelsen. I brevet støtter DLF også arbejdet for en ny fælles hovedorganisation.

Publiceret

Processen for LO/FTF fusion

Senest ved udgangen af 2017 skal LO og FTF værefærdige med at afklare grundlaget for en eventuel ny fælleshovedorganisation med tilsammen 1,5 millioner medlemmer.

Forud for FTF's kongres i 2018 vil DLF'sHovedstyrelse forholde sig til grundlaget.

"Hvis vi er usikre, så har vi mulighed for atindkalde kongressen. Hvis vi nu synes, det ligger på den flade, atdet selvfølgelig er den her vej, vi skal, så har vi heldigvis endemokratisk organisation, så kongresdelegerede selv kan bede om atfå kongressen indkaldt. Det er den proces, vi sætter i gang nu",sagde Anders Bondo på lærernes kongres. 

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Kongressen vedtog med stort flertal at sende brevet til alle de faglige organisationer i Danmark. I brevet takker Anders Bondo for den opbakning, som man har fået fra kollega-organisationerne på det offentlige arbejdsmarked, som har lagt pres på arbejdsgiverne for at sikre, at lærerne kommer til at forhandle arbejdstid ved de kommende overenskomstforhandlinger. I brevet understreges Anders Bondo også, at DLF vil arbejde for, at FTF og LO fusionerer til en større hovedorganisation.

"Skal vi lykkes med den opgave, er det vigtigt, at vi forener kræfterne. Danmarks Lærerforening vil arbejde helhjertet for at skabe et godt grundlag for en ny hovedorganisation, der kan blive en styrke for fagbevægelsen - og for hele det danske demokrati. Vores udgangspunkt er, at vi kan langt mere sammen end hver for sig", står der i brevet.

 

Bondo: Godt gundlag for ny fælles hovedorganisation

Delegeret vil bremse fusion mellem LO og FTF op

Anders Bondo understregede fra talerstolen, at der rundt omkring er et godt lokalt samarbejde mellem LO og FTF, men anerkendte også, at det ikke er alle steder, et sådant samarbejde er udviklet.

"Vi kommer ikke med en ny fast lokal struktur i en ny hovedorganisation i 2020. Vi lader den nuværende struktur køre videre i den første periode, og så lader vi den vokse frem nedefra", sagde han og åbnede også over for tanken om, at en ny hovedorganisation selv kan tage initiativ til trepartsforhandlinger.

"Vi skal have en hovedorganisation som selv kan sætte dagsordenen", sagde han.

DLF-kredsformand er blevet medlem af lokal LO-bestyrelse 

DLF går 'helhjertet' ind i arbejdet med en ny hovedorganisation

På kongressen foreslog en delegeret, Henrik Steffens, at DLF stillede flere krav til en fusion mellem LO og FTF. Men Anders Bondo mente ikke, at det er den rigtige vej at gå.

"Det vi beslutter er, at vi vil arbejde for at skabe det bedst mulige grundlag for at skabe en hovedorganisation. Nu går jeg ind og prøver at trække det i den rigtige retning. Men hvis alle organisationer går ind og siger, at vi vil det og det, så kommer vi ingen vegne", sagde Anders Bondo og opfordrede Henrik Steffens til at trække sit forslag. Men det ville den delegerede fra Silkeborg ikke:

"Mit hovedsigte var at stille spørgsmål ved, at kongressen på så tyndt et grundlag siger ja til det her. Kan det virkelig være rigtigt, at kongressen med Anders' ord både skriftligt og mundtligt accepterer, at det her er en megagod ide, når der er så store problemer?", spurgte Henrik Steffens.

Kongressen stemte ikke for Henrik Steffens forslag, men vedtog med stort flertal, at Anders Bondo på vegne af kongressen sender brevet til de faglige organisationer på både det private og det offentlige område, som opfordrer til mere samarbejde. 

Læs mere

Se brevet til organisationerne her