Lærerne i Herning bryder ikke sammen i krampegråd, selvom det er svært at få tingene til at hænge sammen, fortalte formand for Herningegnens Lærerkreds Helen Sørensen

Skolehverdag: Fra næsten kaos til en god stemning

Lærerne står i vidt forskellige virkeligheder. DLF’s kongres har vedtaget en strategi, så foreningen kan hjælpe lærere i alle situationer.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I Glostrup har lærerne ikke pause, ikke tid til at tale sammen eller tale med lederen. I Viborg er der god stemning, og nogle lærere synes, det er rart, at arbejdstiden er på skolen. Repræsentanter fra skoler mange steder i landet fortalte fra kongressens talerstol, at lærerne arbejder under vidt forskellige betingelser. Derfor er det en stor udfordring for DLF at udarbejde en strategi, der kan hjælpe alle medlemmer.

»Hvis vi tager udgangspunkt i et sted, hvor det hele tenderer kaos, og udtaler os ud fra det, vil der være nogen, som slet ikke kan genkende deres egen situation. Og hvis man tager udgangspunkt i, at man nogle steder godt kan få det til at fungere, vil andre tænke: Hvilken planet befinder de sig på?« sagde formand for overenskomstudvalget i DLF Gordon Ørskov Madsen, som fremlagde DLF's bud på en fremtidig strategi i lyset af lov 409.

Overenskomst: DLF kræver en ny arbejdstidsaftale

Det overordnede mål for strategien er, at medlemmerne har rammer, der gør, at de kan løse arbejdsopgaverne kvalificeret. Strategien betyder, at tillidsrepræsentanter, kredse og DLF centralt løbende sætter gang i initiativer, som hjælper medlemmerne i dagligdagen, og samtidig arbejder for at forbedre de overordnede rammer, som lærerne arbejder under.

De delegeredes fortællinger fra virkeligheden fik Anders Bondo til at overveje, om foreningens indsats skal justeres.

»Vi rykker ud, når kommuner og kredse forhandler aftaler. Men vi skal nok flytte flere resurser over på de steder, hvor man har en rå lov 409«, sagde han.

DLF vil blandt andet hjælpe medlemmerne ved at skaffe dokumentation for, hvordan skolernes hverdag ser ud efter indførelsen af reform og lov 409.

»Vi skal konkret have fulgt op på, hvad der sker med undervisningstimetallet, med forberedelsen, med lærerens tid til at kunne løse opgaverne kvalificeret. Vi vil i samarbejde med kredsene følge op på de lokale aftaler, der er indgået«, sagde Gordon Ørskov Madsen.

Gordon Ørskov Madsen lagde vægt på, at DLF skal gennemføre kvantitative undersøgelser, men at også helt almindelige lærere, der fortæller deres historie, er en del af det fremtidige arbejde.

DLF's formand, Anders Bondo Christensen, understregede, at et stort mål er, at Lærerforeningen går sammen med KL og regeringen om at udarbejde analyser af skolen.

»Men hvis de ikke vil være med, så gør vi det alene«, sagde Anders Bondo.