DLF-formanden opfordrer til at parterne "sammen formidler den viden, vi har om, hvordan vi styrker undervisningen af elever med anden etnisk baggrund".

DLF: Politiske initiativer står ikke mål med ambitionerne

Det er langt fra tilfredsstillende at eleverne klarer sig gennemsnitligt i Pisa Problemløsning og dårligt i Pisa Etnisk, mener Anders Bondo Christensen. Resultaterne viser, at de mange politiske initiativer for at forbedre folkeskolen slet ikke står mål med ambitionerne, siger formanden for Danmarks Lærerforening.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"Evnen til at løse problemer er en afgørende kompetence for, at eleverne kan klare sig godt i fremtiden - både i deres studie- og erhvervsliv og som samfundsborgere. Og det er helt afgørende for, at Danmark kan klare sig i den globale konkurrence. Derfor er det langt fra tilfredsstillende, at danske elever klarer sig gennemsnitligt i Pisa-problemløsnings-testen," siger Anders Bondo Christensen i en pressemeddelelse efter offentliggørelsen af de to Pisa-undersøgelser i dag - Pisa Problemløsning og Pisa Etnisk.

Pisa Etnisk: Elever med indvandrerbaggrund halter stadig efter 

"Det er vigtigt, at alle elever uanset baggrund får gode kompetencer med sig fra skolen. Det er et fælles ansvar. Inden for de senere år er hver 10. lærerstilling blevet nedlagt, og når det nye skoleår starter har lærerne langt mindre tid til at forberede undervisningen. Samtidig med at lærerne skal til at løbe stærkere, står vi også over for en gigantisk udfordring med at inkludere elever med særlige behov. Det er bestemt ikke opskriften på, hvordan vi får løst de etniske elevers behov og styrket problemløsningskompetencerne," tilføjer han.

Anders Bondo Christensen foreslår, at folkeskolens parter i fællesskab drøfter, hvilke politiske tiltag der skal til for at forbedre lærernes muligheder for at levere en velforberedt undervisning, og hvordan "vi sammen kan formidle den viden, vi har om, hvordan vi styrker undervisningen af elever med anden etnisk baggrund", står der i pressemeddelelsen.

Pisa 2012: Danske elever løser dagligdags udfordringer middelgodt 

Folkeskolereformen styrker eleverne

Det var i dag ikke muligt at få en kommentar fra undervisningsminister Christine Antorini (Socialdemokraterne).

I en pressemeddelelse siger ministeren: "Det er tankevækkende, at danske elever kun ligger middel i problemløsning, når det ellers er noget, vi har brystet os af, at danske elever var særligt gode til. Det kan vi gøre bedre. Med den nye folkeskolereform styrkes tværfaglige kompetencer som problemløsning, innovation og entreprenørskab. Både med flere timer, nye læringsmål for alle fag, produkt- og problemorienterede opgave- og prøveformer og et markant kompetenceløft af lærerne".

I forbindelse med Pisa Etnisk-undersøgelsen siger Antorini i en pressemeddelelse, at alle elever med folkeskolereformen vil få et markant timeløft, længere og mere varieret skoledag og lektiehjælp. "Sammen med de nye læringskonsulenter, der blandt andet har særlig erfaring med undervisning af tosprogede elever, vil det styrke elever med anden etnisk baggrund, så de også bliver så dygtige som muligt", siger ministeren.