"Vi havde håbet, at vi kunne sætte skoletiden ned for på den måde at passe bedre på børnene og de ansatte", siger skoleleder på Hastrupskolen i Køge Thomas Kielgast.

Skoleledere: Det bliver en så normal skoledag som muligt

Både i Køge, Ry og København planlægger skoleledere efter, at eleverne onsdag møder ind til en så normal hverdag, som muligt. I Køge bliver praktisk-musiske valgfag på tværs af klasser aflyst, mens man i Ry og København vælger at gennemføre.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Skoleleder på Mølleskolen i Ry Kristian Toft er i fuld gang med at planlægge skolehverdagen, som den skal udspille sig fra på onsdag. Blikket er stift rettet på formuleringerne i de retningslinjer, som Børne- og Undervisningsministeriet udsendte før jul.

"Vi holder fast i 7. og 8. årgangs valgfag, hvor undervisningen foregår på tværs af klasserne. Vi tænker, at det ikke er foreneligt med undervisningen at aflyse det, fordi det er eksamensfag, og der har været aflyst for meget. Til gengæld aflyser vi valgfag på 9. klassetrin", siger han.

På Mølleskolen i Ry kommer både elever og lærere i det hele taget til at opleve en så normal hverdag som overhovedet muligt.

"Vi kører fuldt skema, for der står i retningslinjerne, at lærerne gerne må undervise på tværs af klasser. De må bruge visir, og det har vi mulighed for, at de tager på. Udgangspunktet er at komme så tæt på en normal skoledag som muligt, det er vores udgangspunkt i hele planlægningen", siger Kristian Toft.

Nye retningslinjer klar: Gratis selvtest og opfordring til test to gange om ugen

Håber på større selvbestemmelse til at sende klasser hjem

Samme toner lyder i København, hvor skoleleder på Skolen ved Sundet på Amager Johnni Damgaard Pedersen fortæller, at elever bliver blandet på tværs af klasser, når det gælder valgfag og tysk og fransk. Hvorimod idræt kommer til at køre klassevis.

"Vi gør, ligesom vi gjorde før jul. Det er ikke foreneligt med undervisningen at dele eleverne op i valgfag og tysk og fransk. Men vi ved, hvem der er på holdene og er gode til at smitteopspore, hvis det bliver nødvendigt. I idræt vælger vi at køre klassevis, fordi det er muligt", siger han.

Eleverne bliver bedt om at lege klassevis i frikvartererne. Hvis der er coronaramte i en klasse, bliver der lavet om på pausetidspunkterne, så klassen bliver yderligere isoleret fra resten af skolen.

"Der har ikke været meget coronasmitte på skolen. Et enkelt udbrud ramte flere elever på 5. årgang, og jeg ville gerne have sendt hele årgangen hjem, men det må vi ikke. Det er kun Sundhedsstyrelsen, der må sende klasser hjem. Jeg håber, at det bliver lidt mere lokalt, så man kan bestemme det selv", siger Johnni Damgaard Pedersen.

Claus Hjortdal: Skolerne skal åbnes på onsdag for elevernes skyld 

Større frihed ville beskytte elever og lærere bedre

På Hastrupskolen i Køge kunne skoleleder Thomas Kielgast godt ønske sig, at der havde været lidt friere rammer til at tilrettelægge undervisningen fra onsdag. Men undervisningen kommer til at ligne den normale, siger han.

"Det bliver en hverdag, hvor klassen er omdrejningspunktet. Lærerne skal følge deres normale skema og gå fra klasse til klasse, mens eleverne skal være i deres stamklasser", siger Thomas Kielgast.

Han havde håbet, at skolerne var blevet sat mere fri, sådan som det skete, da eleverne kom tilbage efter første skolenedlukning.

"Der arbejdede vi i mindre grupper og forskudt af hinanden, så der ikke var så mange børn på skolen", siger han og tilføjer: "Vi havde håbet, at vi kunne sætte skoletiden ned for på den måde at passe bedre på børnene og de ansatte. Men udgangspunktet er, at det bliver en relativ normal skoledag, som børnene møder ind til. Klassen bliver omdrejningspunktet. Der bliver mere rengøring, og de skal selvtestes, inden de møder ind. Det bliver valgfag, musik og idræt, som bliver anderledes, fordi de ikke skal deles op i hold".

Han mener, at skolen ret let kan ændre organiseringen, hvis Undervisningsministeriet kommer med nye udmeldinger.

"Vi kan ændre meget hurtigt, for vi har prøvet og gennemtænkt mange scenarier".