"Det skal være noget, der gør, at den enkelte lærer, uddannelse og institution føler, de får noget i stedet for endnu en opgave, de skal udføre", siger Uffe Elbæk om forslaget til en handleplan for fokus på bæredygtighed i uddannelserne.

Uffe Elbæk og lærer presser minister til fokus på bæredygtighed i uddannelse

DLF og Lærerstuderendes Landskreds er blandt en række organisationer, som i dag har overrakt Pernille Rosenkrantz-Theil et forslag til en handleplan for uddannelse for bæredygtig udvikling. Uffe Elbæk og en lærer har en særlig rolle i handleplanen.

Publiceret Senest opdateret

Et nationalt råd - syv partnerskaber

Handlingsplanen går ud på, at der nedsættes et nationalt råd.Rådet består af et sekretariat og har syv partnerskaber inden forfolkeoplysning, grundskoler, erhvervsuddannelser, gymnasialeuddannelser, korte- og mellemlange videregående uddannelser, langevideregående uddannelser og voksen- og efteruddannelser. 

Fase 1 - første halvår af 2022: Identificere barrierer ogmuligheder for bæredygtig udvikling inden for egetuddannelsesområde

Fase 2 - andet halvår af 2022: Udarbejde konkrete anbefalingertil, hvordan regeringen og Folketinget kan fremme uddannelse ogbæredygtig udvikling.

Fase 3 - 2023: Foreslå og igangsætte initiativer på egetuddannelsesområde, der skal fremme uddannelse for bæredygtigudvikling. 

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"Hvis du Uffe, vil skrive en handlingsplan og en national strategi for grønne uddannelser, så vil jeg gerne gennemføre ikke det hele - det vil jeg ikke love - men store dele af det".

Sådan sagde Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) på et samråd den 13. april sidste år.

På den baggrund samlede repræsentanter fra 12 organisationer sig for at udvikle en handleplan, og de har netop overrakt ministeren deres bud på en handleplan på Københavns Naturskole i Kastrup.

Uffe Elbæk har en helt særlig rolle i arbejdet. Den dag, da han som folketingsmedlem for De frie grønne kastede sig ind i den ophedede politiske debat på samrådet, vidste han ikke præcis, hvad han skulle bruge ministerens løfte til.

"Det havde jeg slet ikke set komme", siger han. "Jeg vidste ikke, om det var seriøst ment, og hvis det var, hvordan laver man så sådan noget? Det lå ikke til højrebenet for mig. Når man kigger på, hvad der er af tilsvarende initiativer i Sverige og Tyskland, så er det er en stor opgave at få smidt i hovedet".

Minister roser lærerne: De har gjort elever klimabevidste 

Sådan samles en arbejdsgruppe

Men kort tid efter samrådet begyndte hans telefon at ringe.

"Det var en sjov blanding af folk, der henvendte sig. Det var alt fra en enkelt folkeskolelærer fra en skole i en forstad til København. Til Steen Hildebrandt og folk i gymnasieverden. Det var virkelig mange. De ender så med at blive en del af arbejdsgruppen", siger han.

Foruden folkeskolelærer Jacob Axelsen fra Damhusengens Skole i København og professor Steen Hildebrandt bestod gruppen blandt andet af klimaaktivister fra studenterorganisationer, en professor mere og en vicerektor på et gymnasium.

I alt var de 12 personer, som satte sig sammen over en kop kaffe med Uffe Elbæk på Christiansborg.

"Det begynder at blive forpligtende for mig. Dels kommer behovet fra de unge, og nu også branchen selv. Så mødes vi flere gange, og så begynder der sig at tegne sig et bud på, hvad der er behov for, ud fra den viden den her gruppe af mennesker rummede".

Minister: Organisationer skal bakke op

Uffe Elbæk anbefaler ministeren at nedsætte et nationalt råd med syv uddannelsespartnerskaber. Et for hvert uddannelsesområde.

Derudover er der forslag om at sætte gang i en række forsøg, der skal føre til, at elever, studerende og kursister på alle uddannelsesniveauer og -områder modtager uddannelse for bæredygtig udvikling.

Danmark har forpligtet sig via Verdensmålene til, at børn og unge undervises i bæredygtig udvikling. Den nye handleplan skal sikre, at Danmark også lever op til det, forklarer Uffe Elbæk.

Men Pernille Rosenkrantz-Theil var ikke i første omgang klar til at vende tommelfingeren opad, fortæller han. Ved det første møde med ministeren får han at vide, at gruppen endnu ikke har løst opgaven.

"Pernille siger, hvis det her skal have sin gang på jorden, så skal organisationerne sætte hånden på kogepladen og officielt bringe det her initiativ op, for så ved ministeren, at der er gods i det".

SF: Klima skal på skoleskemaet

Danmarks Lærerforening bakker op

Siden da er antallet af organisationer, som står bag kravet vokset - og det vokser stadig, fortæller Uffe Elbæk, som mener, at der nu er 21 organisationer med. Og i dag er Pernille Rosenkrantz-Theil klar til officielt at modtage buddet på handleplanen. 

Både Danmarks Lærerforening og Lærerstuderendes Landskreds står bag initiativet.

"Målet er at tage de bedste erfaringer fra klimapartnerskaberne og sørge for, at der inden for hvert uddannelsesområde bliver lavet partnerskaber. Så bliver der forhåbentlig et sekretariat, der kan understøtte partnerskaberne og rådgiver regeringen", forklarer Uffe Elbæk.

Budgettet lyder på 6,5 million kroner om året de næste tre år. Men Pernille Rosenkrantz-Theil har jo ikke lovet Uffe Elbæk at gennemføre det hele.

"Det kan godt være, at det budget er for højt", siger Uffe Elbæk.

"Nu har vi afleveret vores bedste bud, så skal det møde verdenen. Det kan godt være, det kommer til at se anderledes ud. Det jeg har forstået er, at Pernille er klar på at gå ind i første fase af vores fire fase model. Det der ligger i papiret er at få samlet aktørerne og finde ud af, hvad der behøves, hvordan det kan blive organiseret og dermed finansieret. Det er en stor ting".

Han håber, at tiltaget gør, at det ikke længere er enkelte ildsjæle på skolerne, der skal bære indsatsen.

"Det skal være noget, der gør, at den enkelte lærer, uddannelse og institution føler, de får noget i stedet for endnu en opgave, de skal udføre".  

Han takker undervisningsministeren for lydhørhed. 

"Pernille Rosenkrantz-Theil har haft teten på det. Her er en minister, der er villig til at gå ind i en dialog. Pernille skal virkelig have ros for, hvordan hun har håndretet det her".