"Vi vil ikke have, at sådan en arbejdstidsopgørelse skal strække sig over helt året", siger formand for Lolland Falster Lærerforening Henrik Hansen

Lærerkreds: Husk opgørelse af arbejdstiden

Din arbejdstid skal gøres op, når 'normperioden' slutter den 31. juli. Det er et krav i Lov 409, og opgørelsen afgør, om du skal have overarbejdsbetaling og/eller afspadsering.

Publiceret

Det skal opgørelsen bruges til

Opgørelsen af lærernes arbejdstid skal bruges til at finde udaf, om du har fået tildelt:

Mere arbejde - altså om du har haft over de 1680 timer (afhængigaf lokale aftaler), som er normperioden. Efter normperiodensafslutning bliver det til:

Overtid: indregnes/afspadseres i det følgende skoleår - med 50 %tillæg - kan også efter ledelsens beslutning udbetales med 50 %tillæg

Endelig bruges opgørelsen til at finde frem til særligetillæg:

Eksempelvis hvis du har haft undervisningstimer ud over detplanlagte og derfor har krav på efterbetaling afundervisningstillæg, tillæg for arbejde efter kl. 17 m.m.

Kilde: Lolland-Falsters Lærerforening

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Lolland-Falsters Lærerforening er i år meget opmærksomme på, at lærerne skal have opgørelserne i ordentlig tid.

"Vi har erfaret, at det er nødvendigt at have et opmærksomhedspunkt på det. Vi har igennem skoleåret på nogle skoler haft problemer med at få tiden opgjort", siger formand for Lolland Falster Lærerforening Henrik Hansen.

Og det er ikke kun lærere fra Lolland-Falster, der mangler opgørelsen. En undersøgelse, som DLF foretog blandt tillidsrepræsentanterne sidste år i slutningen af september/begyndelsen af oktober viste, at lærerne på over halvdelen af skolerne ikke havde fået en opgørelse fra skolelederen.

Lang ventetid på arbejdstidsopgørelse 

Henrik Hansen oplevede sidste år lærere, der måtte vente langt ind i det næste skoleår, før deres arbejdstid fra skoleåret før blev opgjort.

"Sidste år strakte det for længe. Vi vil lave en opstramning på det, så tillidsrepræsentanterne er meget opmærksomme på det. Vi vil ikke have, at sådan en arbejdstidsopgørelse skal strække sig over helt året", siger han. "Samtidig sendes det her Kredsnyt også til lederne, så vi gør jo også lederne opmærksomme på, at vi er opmærksomme på det. Der er nogle skoler, hvor det er fuldstændig i orden, men så er der også steder, hvor det halter".

Skolelederne: Opgørelse ikke altid nødvendig

Formand for overenskomstudvalget i DLF Gordon Ørskov Madsen kaldt  et var meget kritisabelt, at der var så mange skoler, hvor reglerne ikke blev overholdt, da DLF havde undersøgt det sidste år.

 "Det er en arbejdsgiverforpligtelse, som følger af lov 409, at alle lærere skal have opgjort deres arbejdstid ved årsnormens afslutning. Det blev netop fremhævet af lovgiver, at værnsreglerne blev indført for at beskytte lærerne mod det 'grænseløse arbejde'", sagde han til folkeskolen.dk

Men skoleledernes formand Claus Hjortdal mener, at det godt kan give mening ikke at bruge tid på at udskrive arbejdstidsopgørelser for samtlige lærere, hvis der er forståelse lokalt om, at lærerne har arbejdet i den fastlagte arbejdstid, og man løbende har aftalt, hvis der er sket ændringer i forhold til det planlagte, lød meldingen dengang.

Powered by Labrador CMS