Debat

Opfordring til at stemme: Nej

Et flertal af Kredsstyrelsen i Egedal Lærerkreds anbefaler at stemme nej

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I Egedal har et flertal i Kredsstyrelsen har besluttet at anbefale, at stemme nej til den netop indgåede arbejdstidsaftale.

Trods en kæmpestor indsats af vores forhandlere igennem mange år, er det i vores optik desværre ikke lykkedes at komme igennem med en aftale, der betyder, at vi forlader tankegangen i Lov 409 for alvor.

Aftaler om samarbejdsforpligtelser på kommunalt- og på skoleplan er ikke en garanti for ordentlige arbejdsforhold.

Vær med i samtalen

Klik her for at indsende dit indlæg til folkeskolen.dk - medsend gerne et portrætfoto, som kan bringes sammen med indlægget

Den nye arbejdstidsaftale kan, som vi læser den, ikke stå alene og fordrer som minimum, at der indgås supplerende lokale aftaler.

Vi har allerede en lokal aftale, som udløber med dette skoleår, hvorfor vi allerede er i gang med at aftale et forhandlingsforløb med Egedal Kommune, og det uanset om det bliver et ja eller et nej til den centrale aftale, men vi har ingen garanti for, at vi kan indgå en ny aftale uanset resultatet af urafstemningen.

Den nye aftale vækker minder om vores MED-aftale med formuleringer om forpligtende samarbejde, at informationer skal gives på et så tidligt tidspunkt som muligt, så det giver Kreds og TR mulighed for at kvalificere dialogen samtidigt med at formuleringen om ”den nødvendige tid” til TR-arbejdet gentages i aftalen.

Det nye skulle så være, at vi nu ”kan støtte ret” på disse formuleringer, dvs. at vi kan hive kommunen i det arbejdsretslige system, hvis de ikke samarbejder ordentligt.

Men der er ikke en egentlig ”tilbagefaldsregel.”

Der er nogle forbedringer i aftalen, men fx formuleringen om, at opgaver på mindre end 60 timer ikke behøver at tidsfastsættes, og at de kan ”bunkes” i fx ”diverse mindre opgaver på skolen” er elastik i metermål for lederne.

Der er mange fine hensigtserklæringer i aftalen, men for få håndfaste aftaler.

På denne baggrund anbefaler et flertal i Kredsstyrelsen i Egedal Lærerkreds altså, at du stemmer: Nej til aftalen ved den kommende urafstemning 25/8 – 1/9.

Uanset om du er enig i disse synspunkter eller ej, vil vi på det kraftigste opfordre dig til at afgive din stemme.