Anmeldelse

Professionel kapital i folkeskolen

En vej til bedre fag- og opgavefordeling

Bogen er et svar på spørgsmålet om, hvordan man kan styrke lærerprofessionen og forstærke det psykiske arbejdsmiljø. Det er et nødvendigt og vigtigt fokus til glæde og gavn for de lærere, ledere, børn og unge, der har deres daglige gang på de danske folkeskoler.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Forfattergruppen har skrevet denne bog med udgangspunkt i deres erfaringer fra projektet "Folkeskolen i forandring". Grundantagelsen i projektet er, at et godt psykisk arbejdsmiljø i folkeskolen både er en forudsætning for og en konsekvens af, at forvaltning, ledelse og lærere kan samarbejde om udvikling af skolen”. Projektet blev finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden og blev gennemført i samarbejde mellem forskere fra Roskilde Universitet og TeamArbejdsliv Aps i perioden fra 2018 til 2020. Der deltog seks folkeskoler fordelt på tre kommuner.

Fakta:

Titel: Professionel kapital i folkeskolen

Forfatter: Karen Albertsen, Anita Mac, Eva Thoft, Hans Jørgen Limborg, Agnete Meldgaard Hansen

Pris: 269

Sider: 179

Forlag: Frydenlund

Målet i projektet var at undersøge, om udvalgte metoder kunne være understøttende i bestræbelsen på at skabe et styrket samarbejde og herunder kapaciteten til at tage gode beslutninger i skolen, ved to nedslag i skolens maskinrum: Udvikle strukturer og processer samt beslutninger knyttet til samarbejdet om fag- og opgavefordelingen og udvikle kompetencer til facilitering af teamsamarbejdet.

Der er i bogen fokus på fire dimensioner: struktur og rammer, fælles tanke og værdisæt, beslutnings- og handlekraft og effekt på hverdagens praksis. På baggrund af projektet konkluderes det, at man på skolen kan styrke skolernes professionelle kapital ved at styrke fundamentet for samarbejde.

Professionel kapital handler om, "at man arbejder sammen i et tillidsfuldt og reflekterende miljø, hvor de fleste oplever en udbredt grad af retfærdighed og har mulighed for at påtale, hvis det ikke er tilfældet (social kapital), hvor faglighed og kompetencer kan bringes i spil (human kapital), og hvor der er rammer og rum til, at alle fra teamet til ledelsen kan træffe velunderbyggede beslutninger og føre dem ud i livet (beslutningskapital)".

Der præsenteres i bogen en model til samarbejdet omkring denne opgave. Modellen er generisk og skal styrke gennemskuelighed og oplevelse af retfærdighed i processen omkring fag- og opgavefordeling. Forfattergruppen konkluderer, at selv om de deltagende skoler i projektet er meget forskellige, viser kernen i modellen sig at være bæredygtig. Modellens fem faser og tre beslutningsniveauer var meningsfulde for alle seks involverede skoler og kan potentielt både styrke og nære den professionelle kapital.

Den svære kunst at lave en konstruktiv og ordentlig proces omkring fag- og opgavefordelingen er noget, jeg tænker, alle skoler er interesserede i at blive klogere på. Det er den tid på året, hvor følelserne nemt bliver flossede og samarbejdet stramt.

Lige så vel er metoder til styrkelse af teamsamarbejdet igennem udvikling af professionelle læringsfællesskaber et både nærværende og udfordrende emne, der med kyshånd tages imod på de fleste skoler i Danmark. Med bogens modeller og metoder, som er godt afprøvede i projektet, får man serveret en inspirerende, brugbar og nyttig værktøjskasse.

Jeg vil derfor anbefale bogen til skoleledelser og tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter som et rigtig godt bud på et fælles afsæt for at varetage den vigtige opgave omkring styrkelse af lærerprofessionen og det psykiske arbejdsmiljø.