Antallet af lokale arbejdstidsaftaler/fælles forståelser er opgjort pr. 10. maj 2019 - kortet er rettet den 27/5 2019. Ved en fejl var Norddjurs Kommune grøn. Her har været en flekstidsaftale, men det er der ikke længere.
Antallet af lokale arbejdstidsaftaler/fælles forståelser er opgjort pr. 10. maj 2019 - kortet er rettet den 27/5 2019. Ved en fejl var Norddjurs Kommune grøn. Her har været en flekstidsaftale, men det er der ikke længere.

Stadig flere kommuner indgår arbejdstidsaftaler for lærerne

Ni ud af ti lærere i Danmark kommer næste skoleår til at arbejde efter aftalte rammer for arbejdstiden, viser en ny opgørelse.

Publiceret
Arbejdstidsaftalen i Halsnæs er blevet bedre år for år. Thomas Milan sætter pris på den større fleksibilitet. Når han har haft 7. klasse i idræt i dagens sidste to lektioner, kan han nu selv bestemme, om han vil forberede sig på skolen eller hellere tage hjem: »Hvis der ikke er møder, er det rart med en mental pause og i stedet forberede sig senere på dagen eller aftenen, hvor der er ro til at tænke«.
Arbejdstidsaftalen i Halsnæs er blevet bedre år for år. Thomas Milan sætter pris på den større fleksibilitet. Når han har haft 7. klasse i idræt i dagens sidste to lektioner, kan han nu selv bestemme, om han vil forberede sig på skolen eller hellere tage hjem: »Hvis der ikke er møder, er det rart med en mental pause og i stedet forberede sig senere på dagen eller aftenen, hvor der er ro til at tænke«.

OK18-forliget

Aftalen mellem Lærernes Centralorganisation og KL består af todele:

Arbejdstidskommissionen skal undersøge og komme med anbefalingertil forhandlinger om nye arbejdstidsregler. Arbejdet skal værefærdigt ved udgangen af dette år. Derefter kan forhandlingerne omen central aftale begynde.

»Ny start« er et samarbejde mellem KL og lærerne om sammen atundersøge og udarbejde en rapport om lærernes arbejdstid,rekruttering, fastholdelse af nyuddannede og samarbejde mellemledelse og tillidsrepræsentant. Rapporten skal være klar vedudgangen af dette år.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I år har lærerne i 75 kommuner aftalte rammer for arbejdstiden. Næste skoleår er der aftalte rammer for lærerne i 82 kommuner. Det viser en optælling, som Danmarks Lærerforening (DLF) har foretaget. Det svarer i fuldtidsstillinger til, at omkring 88 procent af lærerne i Danmark efter sommerferien arbejder i en kommune, som har underskrevet en lokal arbejdstidsaftale eller en fælles forståelse med lærerkredsen. (Tallene er rettet 27/5-2019 kl. 12.25 - Norddjurs Kommune var ved en fejl på listen over kommuner med en form for aftale eller fælles forståelse).

»Der er indgået mange lokale aftaler og opnået lokale fælles forståelser om arbejdstid. Kredsene har gjort et kæmpestort stykke arbejde, og det er rigtig dejligt, at så mange kommuner flytter sig i den rigtige retning«, siger formand for overenskomstudvalget i DLF Gordon Ørskov Madsen.

Sidste år viste en analyse af de lokale arbejdstidsaftaler, at der er stor forskel på, hvilke sikringer aftaler og fælles forståelser giver lærerne. Der er endnu ikke udarbejdet en analyse af, hvilke elementer de nye aftaler indeholder, men umiddelbart ser det ud til, at der stadig er store forskelle, fortæller Gordon Ørskov Madsen.

Nogle fælles træk er der dog. Dette forår er det tydeligt, at stadig flere kommuner nu er klar til at kalde aftalerne for arbejdstidsaftaler. Der er også andre fælles træk: Flere lærere får et loft for, hvor mange undervisningstimer en lærer maksimalt må have på et år, flere steder er der sikret tid til forberedelse, og der er i de fleste aftaler gjort meget ud af at beskrive samarbejdet på skolen - herunder at tillidsrepræsentanten og skolelederen sammen skal drøfte skoleårets planlægning og opgaveoversigten over lærernes arbejde.

»I starten var man meget påholdende fra arbejdsgivers side i forhold til at indgå lokalaftaler af bekymring for økonomiske bindinger lokalt, men nu tager man det mere afslappet«, lyder hendes analyse. Hun synes, det er spændende, at det ser ud til, at det styrkede samarbejde fortsætter efter overenskomstresultatet i 2018.

»De centrale parter er stadig uenige om en hel masse ting, men de har sendt nogle signaler om, at de er villige til at lave nogle rammer, og det smitter«, siger Nana Wesley Hansen.

Alle lærere skal mærke en forskel

Da Lærerforeningen holdt kongres sidste år, gik formand Anders Bondo Christensen på talerstolen med budskabet om, at alle medlemmer af DLF skulle kunne mærke, at overenskomstresultatet fra 2018 gør en forskel. »Det er min personlige ambition, at der, inden året er omme, skal ske noget positivt på alle skoler«, sagde han.

Men helt så langt er overenskomstaftalen nok ikke nået, lyder det i dag fra Gordon Ørskov Madsen:

»Vi skal huske på, at samtidig med det her gennemføres der i mange kommuner nye besparelser. Inklusionsopgaverne, som lærerne står med, er enorme. Lærernes samlede opgave er enorm. Og så er der nogle kommuner, der ikke har været særligt ihærdige med at forbedre samarbejdet endnu. Og nogle aftaler træder først i kraft næste skoleår. Så der er lærere, som ikke har oplevet den store positive forandring. Men det er stadig en ambition, at alle skal mærke positive forbedringer«.

Powered by Labrador CMS