" Mange ser ikke længere den københavnske skole som en attraktiv arbejdsplads. En væsentlig årsag er den manglende mulighed for lærerne til selv at kunne vælge at forberede sig hjemme et antal timer om ugen", skriver formand for Købehavns Lærerforening Jan Trojaborg i dag i et brev til medlemmerne af Københavns Borgerrepræsentation.

Sammenbrud: Københavnske lærere får ingen arbejdstidsaftale

Der bliver ingen lokalaftale for de københavnske lærere i denne omgang. En pulje på fem ugentlige timer skilte parterne.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Knasten i forhandlingerne om lærernes arbejdstid i Købehavn har været Københavns Lærerforenings krav om, at alle lærere får mulighed for at arbejde hjemme fem timer om ugen.

"Vi vil gerne have fleksibilitet", siger formand for Københavns Lærerforening (KLF) Jan Trojaborg. "Men de vil gerne have, at den enkelte lærer skal gå til skolelederen og spørge, om man må arbejde hjemme. I sidste ende er det skolelederen, der bestemmer. Det vil sige, at nogle får muligheden og andre gør det ikke. Det kan gøre, at folk oplever at blive behandlet uretfærdigt".

Københavnske lærere venter stadig på en arbejdstidsaftale

Han ønsker en kollektiv aftale, men følte ikke, at han blev imødekommet under forhandlingerne.

"Den administrerende direktør og skolelederforeningens repræsentanter kunne ikke en gang acceptere en formulering om at bede de enkelte skoleledere bestræbe sig på, at den enkelte lærer selv får mulighed for at tilrettelægge, hvor og hvornår fem timer i gennemsnit om ugen kan placeres", lyder det fra Jan Trojaborg i et brev, som han i dag har sendt til alle medlemmer af Københavns Lærerforening.

Modstand mod fem timer

Skolelederne i København og Børne- og Ungdomsforvaltningen er ikke klar til at give lærerne en pulje på fem timer. Men de mener, at de har forsøgt at imødekomme Københavns Lærerforenings krav "med en formulering om, at arbejdsdagen planlægges først med udgangspunkt i elevernes skema, dernæst omkring behov for teamsamarbejde og andet samarbejde. Og at ledelsen skal bestræbe sig på, at den ikke planlagte tid placeres først og sidst på dagen. I den øvrige tid kan den enkelte medarbejder herefter selv tilrettelægge sit arbejde". Sådan lyder det fra kommunen i en skrivelse, der i dag er lagt på deres hjemmeside.

Radikale vil have en arbejdstidsaftale i København

KLF: Hav tillid til lærerne

Jan Trojaborg understreger, at Københavns Lærerforening ikke sætter spørgsmålstegn ved ledelsesretten. Men han så gerne, at kommunen i højere grad holdt sig til en tillidsdagsorden. Han mener, at sammenbruddet i forhandlingerne skyldes manglende forståelse af, hvad der driver en skole.

"Forvaltningen og skolelederforeningen er ikke kommet ud over, at skolen skal være gennemsyret af kontrol".

Sammenbruddet i forhandlingerne betyder, at lærerne i København fortsat arbejder efter det forståelsespapir, som findes i kommunen.

"Der er mulighed for fix- og flekstid, men der vil fortsat være tilstedeværelsespligt i hele arbejdstiden", lyder det fra Jan Trojaborg.

Det var en enig Borgerrepræsentation, der besluttede at undersøge mulighederne for at indgå en arbejdstidsaftale med lærerne for at opbløde kravet om tilstedeværelse på arbejdspladsen i hele arbejdstiden. Københavns Lærerforening vil nu tage kontakt til politikerne for at se, om der fra politisk side kan gøres noget for at understøtte nye forhandlinger. 

Københavns politikere er enige om at opbløde tilstedeværelsen

Parterne var nået til en enighed på nogle punkter. Københavns Kommune har lagt et udkast til en lokalaftale på deres hjemmeside - find udkastet via linket under denne artikel.  

Læs mere

Udkast til lokalaftale om lærernes arbejdstid